Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Ερευνητές/νήτριες του Ιονίου Πανεπιστημίου με ORCID ID

Social Media
Δημοσίευση: 08-06-2021 12:44 | Προβολές: 656
image

Θα έχετε ακούσει για τα μοναδικά αναγνωριστικά ORCID, τα οποία επιτρέπουν στον/στην ερευνητή/νήτρια να έχουν τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο το όνομά τους χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία, βελτιώνοντας τόσο τη δική τους αναγνώριση και ανιχνευσιμότητα όσο και των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Είχαμε την απορία πόσοι ερευνητές/νήτριες του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι γνώστες και χρήστες του εργαλείου αυτού. Έτσι, κατόπιν αιτήματός μας στην ORCID, διαπιστώθηκε ότι 130 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν ORCID ID. Το πιθανότερο είναι στην πραγματικότητα ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος, καθώς ορισμένοι ερευνητές/νήτριες δεν έχουν δηλώσει το email του Ιονίου Πανεπιστημίου στο λογαριασμό τους στην ORCID, έτσι δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτό.

Δεδομένου ότι τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου είναι 161, το ποσοστό των μελών που χρησιμοποιούν το ORCID ID φαίνεται ικανοποιητικός. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ORCID ID δεν αφορά μόνο στα μέλη ΔΕΠ, αλλά σε καθέναν/καθεμιά που δημοσιεύει ερευνητικό έργο (υποψήφιοι διδάκτορες, συνεργαζόμενοι/ες ερευνητές/νήτριες, επιστημονικοί συνεργάτες, ακόμα και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τήτρες που συμμετέχουν σε ερευνητικές δημοσιεύσεις). Συνεπώς, υπάρχουν περιθώρια στη διάδοση και χρήση του εργαλείου αυτού ανάμεσα στην κοινότητά μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εργαλείο και πώς να δημιουργήσετε ένα ORCID ID, δείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στη διαδρομή Υπηρεσίες > Υπηρεσίες ανά ιδιότητα > Υπηρεσίες για Ερευνητικό-Διδακτικό Προσωπικό > Συγγραφή εργασιών > Μόνιμα Αναγνωριστικά.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN