Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Νεοεισερχόμενοι τίτλοι στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης

Social Media
Δημοσίευση: 03-05-2022 10:55 | Προβολές: 250
image

Νεοεισερχόμενοι τίτλοι βιβλίων στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2022:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
The structure and dynamics of networks / Mark Newman, Albert-Laszlo Barabasi, Duncan Watts, editors. -- Princeton : Princeton University Press, c2006. -- x, 582 σ. : εικ. ; 28 εκ.
003.85
Παπάζογλου, Παναγιώτης.
Εισαγωγή στην πληροφορική και τις εφαρμογές της / Παναγιώτης Παπάζογλου. -- Αθήνα : Τζιόλα, c2021. -- 584 σ. : εικ. ; 28 εκ.
004
Parallel computing methods, algorithms and applications
/ edited by D.J Evans, C.N Sutti. -- Boca Raton : CRC Press, 2020. -- 1 διαδικτυακός πόρος
004.35
The internet of things and big data analytics : integrated platforms and industry use cases / edited by Pethuru Raj, T. Poongodi, Balamurugan Balusamy, Manju Khari. -- Boca Raton, FL : CRC Press, 2020. -- xiii, 323 σ. ;24 εκ.
004.678 
Σαμαράς, Νικόλαος.
Το βιβλίο της Python : γράφοντας κώδικα / Νικόλαος Σαμαράς, Κωνσταντίνος Τσιπλίδης ; πρόλογος Ευστράτιος Γαλλόπουλος. -- Αθήνα : Κριτική, 2019. -- 589 σ. : εικ., πίν. ; 24 εκ.
005.133 
Catlin, Brian.
System architecture, processes, threads, memory management, and more / Pavel Yosifovich, Alex Ionescu, Mark E. Russinovich, and David A. Solomon. -- 7th ed. -- Redmond : Microsoft, [2017]. -- 784 σ. ; 23 εκ. -- (Windows internals ; Part 1)
005.446
Πατσάκης, Κωνσταντίνος Ε.
Κρυπτογραφία και εφαρμογές / Κωνσταντίνος Πατσάκης, Ευάγγελος Φούντας. -- Πειραιάς : Βαρβαρήγου, [2016]. -- 678 σ. : διαγρ., πίν., σχ. ; 24 εκ.
005.82
Witten, Ian H.
Data Mining : Practical Machine Learning Tools and Techniques. --
 4th ed. -- San Francisco : Elsevier Science & Technology, 2016. -- 1 διαδικτυακός πόρος (655 σελίδες)
006.3
Charniak, Eugene.
Introduction to Deep Learning. -- Cambridge : MIT Press, 2019. -- 1 διαδικτυακός πόρος (158 σελίδες)
006.31
Géron, Aurélien.
Hands-On machine learning with scikit-learn, keras & tensorFlow : concepts, tools, and techniques to build intelligent systems / Aurélien, Géron. -- 2nd ed. -- Sebastopol, CA : O'reilly, 2019. -- xxv, 819 σ. : εικ. (ορισμένες έγχρ.) ; 23 εκ.
006.31
Grus, Joel.
Επιστήμη δεδομένων: βασικές αρχές και εφαρμογές με Python / Joel Grus. -- Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2021. -- 2η έκδ. -- 387 σ. ; 24 εκ.
006.312
Zaki, Mohammed J., 1971-
Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων : βασικές έννοιες και αλγόριθμοι / Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr. ; μετάφραση Γιώργος Στάμου ; διόρθωση Παναγιώτης Αρκουδέας ; επιστημονκή επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου, Χρήστος Μακρής. -- Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, c2017. -- 624 σ. : εικ., πίν. ; 29 εκ.
006.312
Lerch, Alexander.
An introduction to audio content analysis : applications in signal processing and music informatics / Alexander Lerch. -- Hoboken, N.J. : Wiley, c2012. -- xxii, 248 σ. : εικ. ; 26 εκ.
006.45 
Hearn, Donald.
Γραφικά υπολογιστών με OpenGL / Donald Hearn, M. Pauline Baker, Warren R. Carithers ; επιστημονική επιμέλεια Παναγιώτης Μποζάνης ; μετάφραση Γεώργιος Σίσιας. -- 4η έκδ. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2021. -- xxvii, 884 σ. : εικ., πίν., σχήμ. ; 25 εκ.
006.6 
Muller, Meinard.
Information retrieval for music and motion / Meinard Muller. -- New York : Springer, 2007. -- xv, 313 σ. : εικ. ; 24 εκ.
006.7
Papagiannis, Helen.
Augmented human : how technology is shaping the new reality / Helen Papagiannis. -- Beijing : O'Reilly, [2017]. -- xiv, 139 σ. ; 23 εκ.
006.8
Emerging extended reality technologies for industry 4.0 : early experiences with conception, design, implementation, evaluation and deployment / edited by Jolanda G. Tromp, Dac-Nhuong Le, Chung Van Le. -- Hoboken, NJ : Wiley-Scrivener, 2020. -- xxx, 236 σ., 26 εκ.
006.8 
Jerald, Jason
The VR book : human centered design for virtual reality/ Jason Jerald. -- [χ.τ.].: AMC, 2016. -- xxxiii, 599 σ. ; 24 εκ.
006.8
Peddie, Jon.
Augmented reality : where we will all live / Jon Peddie. -- Cham, Switzerland : Springer, 2017. -- xxxiii, 323 σ. : εικ. ; 24 εκ.
006.8 
Virtual reality and augmented reality : myths and realities / edited by Bruno Arnaldi, Pascal Guitton, Guillaume Moreau. -- London ; Hoboken, NJ : ISTE Ltd ; John Wiley and Sons Inc., 2018. -- xxxix, 319 σ. : εικ. ; 24 εκ.
006.8 
1821-2021 [ηλεκτρονική πηγή] 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση : βιβλιογραφικός Οδηγός / έρευνα υλικού Χριστίνα Μέλλιου, Πολίνα Ρώσση, Παρασκευή Τσιρίκα ; επεξεργασία βιβλιογραφικών εγγραφών Ελβίρα Θάνου ; επιμέλεια έκδοσης Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά, Σωκράτης Πουλής. -- Κέρκυρα: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ιονίου Πανεπιστημίου, 2022. -- 1 διαδικτυακός πόρος (138 σ.)
016.93852
Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος Ε., 1948-
Επιλογή βιβλιογραφίας για τη Λευκάδα 1814-2020 / Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης. -- Αθήνα : Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2021. -- 286, 72 σ. : εικ. ; 24 εκ.
016.94955
Βιβλιοθηκονομία και οργανισμοί πληροφόρησης στον 21ο αιώνα / Δάφνη Κυριακή-Μάνεση...[και ά.]. -- Αθήνα : Εκδόσεις Κριτική, 2021. -- 559 σ. : εικ. ; 22 εκ.
020
Mustich, James.
1,000 books to read : a life-changing list before you die / James Mustich ; with Margot Greenbaum Mustich, Thomas Meagher, and Karen Templer. -- New York : Workman Publishing, [2018]. -- xii, 948 σ. : έγχρ. εικ. ; 25 εκ.
023.9 
Biblioteca Queriniana, Brescia / a cura di Aldo Pirola ; saggi e schede di C. Barucco ... [et al.]. -- Firenze : Nardini, c2000. -- 237 σ. : έγχρ. εικ. ; 31 εκ. -- (Le grandi biblioteche d'Italia)
027.04526 
Falk, John H. (John Howard), 1948-
Learning from museums / John H. Falk and Lynn D. Dierking. -- Lanham : Rowman & Littlefield, [2018]. -- Second edition. -- xii, 281 σ. ; 24 εκ.
069
Gray, Clive.
The role of today's museum / Clive Gray and Vikki McCall. -- New York : Routledge, 2020. -- 191 σ.  ;24 εκ.
069
Manual of digital museum planning / edited by Ali Hossaini and Ngaire Blankenberg. -- Lanham : Rowman & Littlefield, 2017. -- xxiv, 391 σ. ; 26 εκ.
069.068
Black, Graham.
The engaging museum : developing museums for visitor involvement / Graham Black. -- London ; New York : Routlege, 2005. -- xii, 308 σ. : εικ., πίν. ; 26 εκ. -- (Heritage)
069.15 
Falk, John H. (Hohn Howard), 1948-
The museum experience : / John H. Falk, Lynn D. ; foreword by Willard L. Boyd. -- New York : Routledge, 2016. -- xvii, 205 σ. ; 23 εκ.
069.15 
The Manual of Museum Learning / edited by Brad King and Barry Lord. -- 2nd. ed. -- Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2016]. -- xvi, 270 σ. : εικ., χάρτης ; 26 εκ.
069.15 
Συλαίου, Στέλλα.
Μουσείο και μουσειακή εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή / Στέλλα Συλαίου. -- Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2020. -- 255 σ.: έγχρ. εικ. ; 21 εκ.
069.15
Creativity and technology : social media, mobiles and museums / edited by James E. Katz, Wayne LaBar, and Ellen Lynch. -- Edinburgh : MuseumsEtc, c2011. -- 467 σ. : εικ. ; 22 εκ.
069.53 
Gallagher, Shaun, 1948-
The phenomenological mind / Shaun Gallagher and Dan Zahavi. -- 3rd ed. -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2021. -- 294 σ. 25 εκ
128.2
Inglis, Brian, 1916-1993.
Natural and supernatural : a history of the paranormal from earliest times to 1914 / by Brian Inglis. -- London : Hodder and Stoughton, 1977. -- 490 σ. ; 25 εκ.
130
Street, Sean.
The sound of a room : memory and the auditory presence of place / Seán Street. -- New York : Routledge, 2020. -- 140 σ. ; 23 εκ.
152.15
Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα : αρχειακά τεκμήρια / εισαγωγή, έκδοση, σχόλια Σπύρος Καρύδης, Γεράσιμος Δημουλάς, Γιώργος Πουλής. -- Κέρκυρα : Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, 2018. -- πη, 450 σ. : εικ., χάρτης, πίν. ; 24 εκ.
270.0094955 
Βησσαρίων εκ Τραπεζούντος του Πόντου : λόγιος του βυζαντινού και του δυτικού αναγεννησιακού 15ου αιώνα / (επιμέλεια) Ηλ. Αθ. Γιαρένης ... [κ.ά.]. -- Θεσσαλονίκη : Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, 2016. -- 444 σ. ; 25 εκ.
282.092
Craib, Ian, 1945-
Κλασική κοινωνική θεωρία : μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ και Ζίμμελ / Ian Craib ; μετάφραση Μάρκος Καρασαρίνης, Παντελής Λέκκας ; επιμέλεια Παντελής Λέκκας. -- 2η έκδ. -- Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 2012. -- vii, 537 σ. ; 22 εκ. -- Κοινωνικές επιστήμες
300.01
O'Neill, Maggie.
Walking methods : research on the move / Maggie O'Neill and Brian Roberts. -- London : Routledge, 2020. --1 διαδικτυακός πόρος (x, 280 σελίδες).
300.72
Μαντζάρης, Ιωάννης.
Έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες : μια φιλοσοφική-επιστημολογική προσέγγιση / Μαντζάρης Γιάννης. - Θεσσαλονίκη : Λογισμός, 2021. -- xix, 900 σ. : εικ. ; 29 εκ.
300.72
Elliott, Anthony, 1964-
Σύγχρονη κοινωνική θεωρία : μια εισαγωγή / Anthony Elliott ; μετάφραση Κατερίνα Γούλα ; επιστημονική επιμέλεια Βασίλης Ρωμανός. -- Αθήνα : Πεδίο, 2021. -- 527 σ. ; 24 εκ.
301
Μαχίλη, Ιφιγένεια.
Public speaking for university students : principles and practice / Ifigeneia Machili. -- Θεσσαλονίκη : Ανικούλα, c2015. -- 430 σ. : εικ. ; 24 εκ.
302.2242 
Μποτετζάγιας, Ιωσήφ.
Η ιδέα της φύσης : απόψεις για το περιβάλλον από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας / Ιωσήφ Μποτετζάγιας ; [πρόλογος: Ευθύμης Παπαδημητρίου]. -- Αθήνα : Κριτική, c2010. -- 259 σ. ; 20 εκ. -- (Επιστημονική βιβλιοθήκη)
304.2
Haraway, Donna Jeanne.
Ανθρωποειδή, κυβόργια και γυναίκες : η επανεπινόηση της φύσης / Donna J. Haraway ; μετάφραση Πελαγία Μαρκέτου. -- [Αθήνα] : Αλεξάνδρεια, 2014. -- 371 σ. : εικ. ; 24 εκ.
304.5
Ελλάδα. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Απογραφές : πληθυσμού - κατοικιών 1821 - 2021 / Ελληνική Στατιστική Αρχή. -- Πειραιάς : Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2021. -- 121 σ. : εικ. ; 24 εκ.
304.609495
Νικολάου, Κατερίνα.
Οι βυζαντινές και ο πόλεμος : ιστορίες γυναικών σε πολέμους του Βυζαντίου (6ος-11ος αι.) / Κατερίνα Νικολάου. -- Αθήνα : Εκδόσεις Κανάκη, 2021. -- 237 σ. ; 24 εκ.
305.409495 
Πτυχές της αποκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα, 1922-1930 / εισαγωγή: Λένα Α. Κορμά ; [επιστημονική επιμέλεια: Ανδρέας Κακριδής ; μετάφραση: Χριστίνα Λιναρδάκη, Ευτυχία Παναγιώτου]. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος. Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, c2021. -- 202 σ. : εικ. ; 24 εκ. -- (Τεκμήρια από το Ιστορικό Αρχείο)
305.90691409495 
Παπαδημητρίου, Νίκος.
Έρως και πολιτική : μια σπουδή θανάτου / Νίκος Παπαδημητρίου. -- Αθήνα : Gutenberg, 2020. -- 187 σ. ; 21 εκ.
Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη / επιμέλεια Ελπίδα Ρίκου. -- αθήνα : Αλεξάνδρεια, 2013. -- 484 σ. : εικ., πίν. ; 24 εκ. -- (Ανθρωπολογία)
306.47
Warren, Edward Perry, 1860-1928.
A defence of Uranian love / by Edward Perry Warren, writing as Arthur Lyon Raile ; edited with an introduction and notes by Michael Matthew Kaylor ; with translations from the Greek and Latin, notes and an afterword by Mark Robert Miner ; & with a foreword by William Armstrong Percy. -- Kansas City, Mo. : Valancourt Books, 2009. -- 1st Valancourt Books ed. -- cxxxi, 333 σ. ; 23 εκ.
306.77086642
Λέκκας, Παντελής Ε.
Η εθνικιστική ιδεολογία : πέντες υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία / Παντελής Ε. Λέκκας. -- Αθήνα : Παπαζήσηι, 2011. -- 4η εκδ. Αναθ. -- 245 σ. ; 22 εκ.
320.54
Κυρτάτας, Δημήτρης Ι., 1952-
Μαθήματα από την αθηναϊκή δημοκρατία / Δημήτρης Ι. Κυρτάτας. -- 2η εκδ. συμπλ. -- [Αθήνα] : Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2015. -- 214 σ. ; 20 εκ.
320.9385
Halcyon Days in Crete (9th : 2015 : Rethymnon, Greece).
Political thought and practice in the Ottoman empire : Halcyon days in Crete IX, a symposium held in Rethymno 9-11 January 2015 / edited by Marinos Sariyannis. -- Rethymno, Greece : Crete University Press, 2019. -- xxix, 493 σ. ; 24 εκ.
320.96609031 
Μάζης, Ιωάννης Θ.
Μεσογείου παλίμψηστον : από τον Νταβούτογλου στον Ερντογάν / Ιωάννης Θ. Μάζης. -- Αθήναι : Λειμών, 2021. -- 590 σ. : έγχρ. χάρτες. ; 24 εκ.
327.101
Μαθηματικά οικονομικών επιστημών / Michael Hoy ... [κ.ά.] ; επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Γιάννης Κυρίτσης ; μετάφραση Ανδρέας Σοκοδήμος. -- Αθήνα : Gutenberg, 2013. -- 905 σ. : πίν. ; 28 εκ.
330.0151
Σαραφόπουλος, Γιώργος.
Μαθηματικά οικονομικών επιστημών / Γιώργος Σαραφόπουλος, Νικόλαος Μυλωνάς. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, 2017. -- 704 σ. : πίν., σχήμ. ; 30 εκ.
330.0151
Κακριδής, Ανδρέας.
Κυριάκος Βαρβαρέσος : η βιογραφία ως οικονομική ιστορία / Ανδρέας Κακριδής. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος. Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2017. -- xvi, 600 σ. : εικ. ; 24 εκ.
330.092
Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός : κράτος και πολιτική στην Ελλάδα του 20ου αιώνα / επιμέλεια Γιάννης Βούλγαρης - Κώστας Κωστής - Σωτήρης Ριζάς. -- Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2020. -- 716 σ. : εικ.; 24 εκ.
330.9
Allen, Robert C.
Η Βιομηχανική Επανάσταση : συνοπτική εισαγωγή / Robert C. Allen ; μετάφραση Ανδρέας Κακριδής - Άγγελος Φιλιππάτος ; επιστημονική επιμέλεια - επίμετρο Ανδρέας Κακριδής.
Imprint Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2021. -- 228 σ. ; 22 εκ.
330.941073
Ιορδάνογλου, Χρυσάφης Ι., 1952-
Η ελληνική οικονομία μετά τo 1950 / Χρυσάφης Ι. Ιορδάνογλου. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2020-. -- 1 τ. : διαγρ., πίν. ; 24 εκ.
330.9495
The Greek Crisis and European Modernity.
London : Palgrave Macmillan UK, 2013. -- 1 διαδικτυακός πόρος (253 σελίδες)
330.9495076
Kocka, Jurgen.
Ιστορία του καπιταλισμού / Jurgen kocka ; μετάφραση Μαρία Τοπάλη ; επιστημονική επιμέλεια Ανδρέας Κακριδής. -- Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2021. -- 198 σ. ; 21 εκ.
330.122
Το Χρονικό της μεγάλης κρίσης : η Τράπεζα της Ελλάδος 2008-2013: δημόσιες παρεμβάσεις και θεσμικές δράσεις για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την υπέρβαση της κρίσης. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος, 2014. -- xvi, 232 σ. : εικ. ; 25 εκ. + 1 CD-ROM
331.109495
Παντελόγλου, Γρηγόρης Ε.
Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα στην κατοχή και στον εμφύλιο : oι παραμορφωτικές συλλογικές συνειδήσεις της κοινωνικής μας ιστορίας στη δεκαετία του 1940 / Γρηγόρης Ε. Παντελόγλου.
Imprint         Αθήνα : Οσελότος, 2020. -- 455 σ.: πίν.; 23 εκ.
331.809495 
Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης, 1950-
Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος, 1928-2008 : από τράπεζα του κράτους, εγγυήτρια της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας / Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος, 2014. -- xvi, 526 σ. : εικ. ; 25 εκ. + 1 CD-ROM
332.109495
Neck, Heidi M.
Επιχειρηματικότητα : νοοτροπία και πρακτική / Heidi M. Neck, Christopher P. Neck, Emma L. Murray ; επιμέλεια Γεώργιος Σταμπουλής, Έφη Τσίτσκαρη ; μετάφραση Ηρώ Νικολάου, Παρασκευή Παπαδοπούλου. -- Αθήνα : Κριτική, 2020. -- 550 σ : έγχρ. εικ., πίν. ; 29 εκ. -- Business / Management ; 90
338.004
Faure, Michael Gerbert.
Sustainable Tourism and Law. -- The Hague : Eleven International Publishing, 2014. -- 1 διαδικτυακός πόρος (341 σελίδες)
338.4791
Καραγιάννης, Στέφανος Ν.
Τουριστική ανάπτυξη : κοινωνική ευθύνη και στοχασμοί / Στέφανος Γ. Καραγιάννης, Γεώργιος Στ. Έξαρχος ; πρόλογος Gerhard Henning. -- Αθήνα : Δίαυλος, 2016. -- 479 σ. : εικ. ; 24 εκ.
338.4791
Vanhove, Norbert
The economics of tourism destination's : theory and practice / Norbert Vanhove. --  3rd. edition. -- New York : Routledge, 2018. -- 1 διαδικτυακός πόρος
338.4791
International handbook on the economics of tourism / edited by Larry Dwyer, Peter Forsyth. -- Cheltenham, UK : Edward Elgar, c2006. -- xvii, 495 σ. ; 24 εκ.
338.4791
Κατσώνη,Βασιλική Κων.
Διεθνή συστήματα κρατήσεων και πωλήσεων στον τουρισμό / Βασιλική Κων. Κατσώνη. -- Αθήνα: Φαίδιμος, 2018. -- 348, [1] σ. : πίν. ; 24 εκ.
338.47910285
Butler, Richard.
Tourism and Resilience. -- Oxford : CABI, 2017. -- 1 διαδικτυακός πόρος (242 σελίδες)
 338.479104
Destination brands : managing place reputation / [edited by] Nigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride. -- 3rd ed. -- Amsterdam ; Boston : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2011. --  xvii, 370 σ. : εικ. ; 24 εκ.
338.47910688 
Η κρίση του 1929 και η Ελλάδα : οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές όψεις / επιμέλεια: Ανδρέας Κακριδής και Σωτήρης Ριζάς. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος. Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, c2021. -- 253 σ. : διαγρ. ; 24 εκ.
338.54209495
Cowen, Tyler.
Σύγχρονες αρχές μακροοικονομικής / Tyler Cowen, Alex Tabarrok ; επιστημονική επιμέλεια Νίκος Κουτσιάρας, Κυριάκος Φιλίνης ; επιμέλεια μετάφρασης Νίκος Κουτσιαράς ; μετάφραση Ανδριάννα Σακκά. -- Αθήνα : Παπαζήσης, 2020. -- xxxviii, 608, 15, 19, 6, 5, 16, [4] σ. : εικ., διαγρ., πίν. ; 29 εκ.
339 
Krugman, Paul R.
Μακροοικονομική σε διδακτικές ενότητες / Paul Krugman, Robin Wells. Στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία και κρίση, ζητήματα ανοικτής οικονομίας / Λούκα Τ. Κατσέλη ; επιστημονική επιμέλεια Αλέξης Ιωαννίδης, Χρίστος Παπαθεοδώρου ; μετάφραση Θανάσης Αθανασίου, Νικηφόρος Σταματάκης ; θεώρηση Θανάσης Βασιλείου. -- Αθήνα : Gutenberg, c2018. -- 607 σ. : εικ. ; 28 εκ.
339
Χρυσοχοΐδου, Άννα.
Επιστροφή και απόδοση πολιτιστικών αγαθών / Άννα Μ. Χρυσοχοΐδου ; πρόλογος Χάρης Π. Παμπούκης. -- Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2019. -- xvi, 276 σ. ; 25 εκ. -- (Μελέτες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και δικαίου διεθνών συναλλαγών ; 6)
341.7677
Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου : για τα 85 χρόνια από τη γέννησή του / συντακτική επιτροπή Δημήτριος Τζουγανάτος ... [κ.ά.]. -- Αθήνα : Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2016. -- 2 τ. : πορτ., 24 κ.
346.082 
Κοτσίρης, Λάμπρος Ε.
20 χρόνια εφαρμογής του Ν 2121/1993 για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα / Λ. Κοτσίρης ... [κ.ά.] ; Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. -- Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2014. -- [xiii], 296 σ. ; 24 εκ.
346.495048
Rights and reproductions : the handbook for cultural institutions / edited by Anne M. Young. -- Lanham : Rowman & Littlefield ; [Washington, D.C.] : American Alliance of Museums, c2019. -- 2nd ed. -- xxi, 381 σ. : εικ. ; 28 εκ.
346.730482
Μυλωνάς, Γιάννης.
Oι Εύζωνοι / Γιάννη Μυλωνά. -- Αθήνα : Φλώρος, [1995]. -- 331 σ. : έγχρ. εικ. ; 30 εκ.
355.007110949 
King, Thomas F. (ed.)
Cultural Resource Management : A Collaborative Primer for Archaeologists. -- New York, NY : Berghahn Books, Incorporated, 2020. -- 1 διαδικτυακός πόρος (175 σελίδες)
363.69 
Perspectives in cultural resource management
/ edited by Francis P. McManamon. -- New York, NY : Routledge, 2017. -- 1 διαδικτυακός πόρος (xiv, 300 σελίδες)
363.69
Τροβά, Ελένη Κ.
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης : έννοια και περιεχόμενο με αφορμή την ανακήρυξη του 2018 ως ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς / Ελένη Τροβά ; ρόλογος Άγγελος Χανιώτης. -- Αθήνα ;  Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2018. -- xxxv, 689 σ. ; 25 εκ.
363.69094
Ιστορία και δικαιοσύνη / επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Κόκκινος, Παναγιώτης Κιμουρτζής, Μάρκος Καρασαρίνης. -- Αθήνα : Ασίνη, 2020. -- 397 σ. : εικ. ; 24 εκ.
364.904
Educational neuroscience :
development across the life span / edited by Michael S.C. Thomas,
Denis Mareschal and Iroise Dumontheil. -- New York, NY : Routledge, 2020. -- 1 διαδικτυακός πόρος. -- Frontiers of Developmental Science
370.1
Σμυρναίος, Αντώνης Λ.
Λατρεία και νεύρωση στην παιδαγωγική της καινοτομίας : σημειώσεις σε μια μετανεωτερική φιλοσοφία της παιδείας / Αντώνης Λ. Σμυρναίος. -- Αθήνα : Εστία, 2009. -- 432 σ.  ;21 εκ.
370.1
Επαγγελματική κατάρτιση & απασχόληση : εμπειρική και συγκριτική διερεύνηση των όρων μετάβασης αποφοίτων ΙΕΚ στην απασχόληση : προκλήσεις και στρατηγικά διακυβεύματα / επιμέλεια Χρήστος Γούλας - Νίκος Φωτόπουλος ; ερευνητική & συγγραφική ομάδα Γούλας Χ. ...[κ.ά.]. -- Αθήνα : ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2021. -- 212 σ. : σχεδ., πίν. ; 24 εκ. -- (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ; 5)
370.113 
Κουρκουμέλης, Νικόλαος Κ.
Η εκπαίδευση στη Ζάκυνθο : τα κρίσιμα χρόνια 1797-1864 / Νίκος Κ. Κουρκουμέλης. -- Αθήνα : Ίδρυμα Παιδαγωγικών Μελετών και Εφαρμογών, 2021. -- 511 σ. : εικ. ; 24 εκ. +1 οπτικός δίσκος (H/Y)
 370.94955
Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ., 1946-
Παιδαγωγικο-διδακτικά / Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ; συμμετοχή Γιάννη Χατζηγεωργίου. -- Αθήνα : Gutenberg, 2008-2009. -- 2 τ. : πίνακες ; 24 εκ.
371.102
Whitaker, Todd.
O καλός δάσκαλος σε τι ξεχωρίζει; / Todd Whitaker ; μετάφραση Κώστας Σίμος. -- Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2019. -- 3η έκδ. -- 207 σ. : εικ. ; 22 εκ.
371.2012
Διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων εφήβων και νέων : παράγοντες, διαστάσεις και παρεμβάσεις : ένα βιβλίο πρακτικής και εκπαίδευσης για Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτικούς / [επιστημονική επιμέλεια]: Κατερίνα Αργυροπούλου ; συνεργάτες: Ασπασία Καραβία...[κ.ά.]. -- Αθήνα : Εκδόσεις Γρηγόρη, 2021. -- 175 σ. ; 24 εκ.
371.425
Μάθε ψηφιακά  παίζοντας συνεργατικά : τεχνολογικά υποστηριζόμενη
, παιγνιώδης και δομημένη συνεργατική μάθηση / επιμελητές Μαρία Κορδάκη, Νικόλαος Μάνεσης, Θανάσης Νταραντούμης. -- Αθήνα : Γρηγόρης, 2017. -- 391 σ. : εικ. ; 24 εκ. + 1 οπτικός δίσκος λέιζερ.
372.19
Τσάφος, Βασίλης.
Αφηγήσεις και βιογραφίες : οι <<φωνές>> των εκπαιδευτικών μέσα από τις ιστορίες ζωής τους : το αναλυτικό πρόγραμμα ως αυτοβιογραφικό κείμενο / Βασίλης Τσάφος. -- Αθήνα : Gutenberg, 2021. -- 378 σ. ; 24 εκ.
372.677
Αγαλιανού, Ολυμπία.
Η Μουσικοκινητική Αγωγή Orff ως αφετηρία και προορισμός / Ολυμπία Αγαλιανού ; [επιμέλεια κειμένου Βαρβάρα Καρζή]. -- Αθήνα : Fagottobooks, 2021. -- 358 σ. ; 24 εκ.
372.87044
Merriam, Sharan B.
Adult learning : linking theory and practice / Sharan B. Merriam and Laura L. Bierema. -- San Francisco, CA : Jossey-Bass, a Wiley brand, [2014]. -- xviii, 302 σ. ; εικ. ; 25 εκ. -- (The Jossey-Bass higher and adult education series)
374
Seel, Olaf-Immanuel.
Redefining Translation and Interpretation in Cultural Evolution. -- Hershey : IGI Global, 2017. -- 1 διαδικτυακός πόρος (340 σελίδες)
 418.02
Καργιώτης, Δημήτρης.
Γεωγραφίες της μετάφρασης : χώροι, κανόνες, ιδεολογίες / Δημήτρης Καργιώτης. -- Αθήνα : Κάπα Εκδοτική, 2017. -- 109 σ. ; 24 εκ. -- (Θέσεις / Κάπα Εκδοτική)
418.02
Κεντρωτής, Γιώργος Δ., 1958-
Ποδήλατα και ποδηλάτες : περί μεταφράσεως ο λόγος / Γιώργος Κεντρωτής. -- Αθήνα : Gutenberg, 2021. -- 669 σ. ; 24 εκ.
418.02
Fowler, H. W. (Henry Watson), 1858-1933.
A dictionary of modern English usage / by H. W. Fowler. -- Oxford : Clarendon Press, 1965. -- 2nd ed., rev. by Sir Ernest Gowers. -- xx, 725 σ. ; 20 εκ.
423
Αγγλικά των επιστημών : διοίκηση-management-business studies, οικονομία-economics-public relatios, τουρισμός-tourism and hospitality / Tony Corballis ... [κ.ά.] ; μετάφραση-επιμέλεια-γλωσσάριο Θεόδωρος Β. Γκιούρης ... [κ.ά.]. -- Nicosia, Cyprus : Broken Hill Publishers ; [Αθήνα] : Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2019. -- 741 σ. : εικ. ; 29 εκ.
428.24711 
Mol, Hans.
English for tourism and hospitality in higher education studies : course book / Hans Mol. -- Reading : Garnet, 2009. -- 132 σ. : εικ. ; 28 εκ + 2 Cd-Rom
 428.6 
Heath's new French and English, French-English, English-French, dictionary : with pronunciation based on the system of the Association phonétique internationale / edited by Ernest A. Baker with an introduction by Alexander Green. -- Boston ; New York [etc.] : D. C. Heath and company ; [c1932]. -- xxiv, 582 σ., 1 φύλλo, 437, [1] σ. ; 21 εκ.
443
Arnaud,Laygues.
Le français en contexte : méthode de français professionnel,tourisme, A1+/A2+ / Arnaud Laygues, Andreu Coll. -- Paris : maison des langues 2015. -- 127 σ. : εικ. ; 24 εκ. + CDs audio
448.24
Λίβας, Σωτήρης Στ.
Γλώσσα και εξτρεμισμός : δέκα + 1 δοκίμια για τη γλώσσα του μίσους / Σωτήρης Στ. Λίβας. -- Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση, 2021. -- 212 σ. ; 22 εκ.
489.3
Wulf, Andrea.
Η επινόηση της φύσης : ο νέος κόσμος του Αλεξάντερ φον Χούμπολτ / Άντρεα Βούλφ ; μετάφραση Γιάννης Γαλιάτσος, Στέφανος Ποπώφ, Θεμιστοκλής Χαλικιάς ; επιμέλεια Τάσος Γέροντας. -- Θεσσαλονίκη : Ροπή, 2020. -- 616 σ. : εικ. ; 24 εκ.
 508.09 
Ρασσιάς, Θεμιστοκλής Μ.
Μαθηματικά : θεωρία, λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα / Θεμιστοκλής Μ. Ρασσιάς. -- 2η έκδ. -- Αθήνα : Τσότρας, c2017. -- 2 τ. (936, 888 σ.) : εικ. ; 30 εκ.
510
Watts, Duncan J., 1971-
Small worlds : the dynamics of networks between order and randomness / Duncan J. Watts. -- Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1999. -- xv, 262 σ. : εικ. ; 24 εκ.
511.5
Σόρμας, Αστέριος.
Οικονομικά μαθηματικά : θεωρία και ασκήσεις / Αστέριος Σόρμας, Νικόλαος Σαριαννίδης. -- Κοζάνη : [Αλέξανδρος ΙΚΕ], 2020. -- 503 σ. διαγρ., πιν. ; 29 εκ.
512.5 
Thomas απειροστικός λογισμός / βασισμένο στο πρωτότυπο του George B. Thomas, Jr. ; αναθεωρημένο από τους Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir ; μετάφραση και επιμέλεια της αναθεωρημένης έκδοσης Γιάννης Κωτσόπουλος ; με βάση τη μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια της προηγούμενης έκδοσης από τον Μανώλη Αντωνογιαννάκη. -- Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018. -- 1η έκδ. -- xi, 1265, [5] σ. : εικ. ; 29 εκ.
515.15
Nielsen, Aileen.
Practical time series analysis : prediction with statistics and machine learning / Aileen Nielsen. -- Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc., 2019. -- xvi, 480 σελίδες : εικόνες ; 24 εκ.
519.55
Λιβιεράτος, Ευάγγελος.
Γενική χαρτογραφία : + εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία / Ε. Λιβιεράτος. -- Θεσσαλονίκη : Ζήτη, 1988. -- 2η έκδ. -- 216 σ. : εικ. ; 24 εκ.
526
Hamann, Alexandra.
Ο μεγάλος μετασχηματισμός : κλίμα - μπορούμε να αλλάξουμε πορεία; / αρχική ιδέα: Alexandra Hamann, Claudia Zea-Schmidt, Reinhold Leinfelder ; σενάριο: Alexandra Hamann, Claudia Zea-Schmidt ; σχέδιο: Jorg Hartmann ... [κ.ά.]. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος. Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης, c2021. -- 146 σ. : εικ. ; 24 εκ.
577.22 
Pollak, Kurt, 1919-
Η ιατρική στην αρχαιότητα : Ελλάδα-Ρώμη-Βυζάντιο : η ιατρική στη Βίβλο και το Ταλμούδ / Kurt Pollak ; μετάφραση Αιμίλιος Δημ. Μαυρουδής ; επιμέλεια Αγγελική Δεληκάρη. -- Αθήνα : Παπαδήμα, 2005. -- 600 σ. : εικ. ; 25 εκ.
610.938
Wambuguh, Oscar J., 1959-
Examining the causal relationship between genes, epigenetics, and human health / Oscar J. Wambuguh (California State University - East Bay, USA). -- Hershey PA : Medical Information Science Reference (an imprint of IGI Global), [2019]. -- x i, 603 σ. : εικ. ; 29 εκ. -- (Advances in bioinformatics and biomedical engineering (ABBE) book series)
616.042 
Η φωνή και η θεραπεία της / Daniel R. Boone ... [κ.ά.] ; επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Ηλίας Παπαθανασίου ; μετάφραση-επιμέλεια Ανθή Ζαφείρη, Σοφία Μπαγατέλα, Ιωάννα Δημητρακοπούλου. -- Αθήνα : Κωνσταντάρας, c2016. -- xviii, 448 σ. εικ., 28 εκ.
616.8556
Occupational noise and workplace acoustics : advances in measurement and assessment techniques / edited by Dariusz Pleban. -- Boca Raton : CRC Press, 2021. -- xviii : εικ. ; 24 εκ. -- (Occupational safety, health, and ergonomics)
620.23 
National Technical University of Athens.
School of civil engineering : research activities 1996-2007 / National Technical University of Athens. -- Athens : National Technical University of Athens, 2008. -- 406 σ. : εικ. ; 25 εκ.
624.072 
Εκπαιδευτική τεχνολογία, αναπτυξιακές πλατφόρμες ρομποτικής και ΙοΤ / Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Απόστολος Ξενάκης, Σαράντος Ψυχάρης, Γεώργιος Σταμούλης. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλα, 2021. -- xvi, 624 σ. : εικ., σχ. ; 30 εκ.
629.892 
Μπούρας, Αριστείδης Σ., 1973-
Arduino : αλγοριθμική, προγραμματισμός και εφαρμογές : οδηγός για την ανάπτυξη εφαρμογών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με το Arduino / Αριστείδης Σ. Μπούρας, Γιάννης Θ. Κάππος. --         Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2021. -- 908 σ. : εικ. ; 24 εκ.
629.895
Παπάζογλου, Παναγιώτης.
Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino : ο πιο πλήρης εκπαιδευτικός οδηγός για το Arduino / Παναγιώτης Παπάζογλου, Σπύρος - Πολυχρόνης Λιωνής. -- 3η έκδ. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2021. -- xvi, 685 σ. : εγχρ. εικ., πίν., σχ. ; 24 εκ.
629.895 
Bourdain, Anthony.
Kitchen confidential : adventures in the culinary underbelly / Anthony Bourdain. -- London : Bloomsbury, 2013, ©2000. --
Insider's edition. -- xix, 362 σ : εικ. ; 20 εκ.
641.5092
Θεοχάρης, Νίκος.
Διοίκηση τομέα δωματίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων : υπηρεσία υποδοχής & κρατήσεων, οροφοκομία, επικοινωνίες, ασφάλεια, συντήρηση / Νίκος Θεοχάρης. -- Αθήνα : Προπομπός, 2016. -- 486 σ. : εικ., διαγρ., σχ., πίν. ; 24 εκ.
647.94
Domanski, Chris.
Cost engineering : a practical method for sustainable profit generation in manufacturing / Chris Domanski. -- Boca Raton : CRC Press, 2020. -- xiii, 148 σ. 24 εκ.
658.1552
Κάτου, Αναστασία Α.
Οργανωσιακή συμπεριφορά / Αναστασία Α. Κάτου. -- Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 2017. -- i, 483 σ.: πίν., σχδ ; 24 εκ.
658.3
Bilton, Chris.
The disappearing product : marketing and markets in the creative industries / Chris Bilton Centre for Cultural and Media Policy Studies, University of Warwick, UK. -- Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, [2017]. -- xv, 254 σ. : εικ. ; 25 εκ.
658.4 
Culbertson, William.
3Ds max modeling basics for video game assets : volume two : model, rig and animate characters for export to unity and other game engines / William Culbertson. -- Boca Raton : CRC Press, 2021. -- xiv, 468 σ. ; 26 εκ.
006.696 
Higher creativity for virtual teams : developing platforms for co-creation / Steven P. MacGregor, Teresa Torres-Coronas [editors]. -- Hershey, PA : Information Science Reference, c2007. -- xxii, 351 σ. : εικ. ; 29 εκ.
658.4022 
Golub, Andrew Lang.
Ορθολογική λήψη αποφάσεων : μια ολοκληρωμένη προσέγγιση / Andrew Lang Golub ; επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης Μητρόπουλος. -- [Πάτρα] : Gotsis, 2007. -- 2η έκδ. -- 271 σ. : διαγρ., πίν., σχ. ; 24 εκ.
658.403
Laudon, Kenneth C., 1944-
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon ; [μετάφραση/αναβάθμιση νέας ελληνικής έκδοσης Παναγιώτης Αρκουδέας] ; [επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Βίκυ Μάνθου]. -- Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2015. -- 645 σ. : εικ. ; 29 εκ.
658.4038
Burke, Rory, 1952-
Διαχείριση έργου : αρχές και τεχνικές / Rory Burke ; μετάφραση Αγαμέμνων Μήλιος ; επιμέλεια Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος, ΄Ελενα Ρόκου. -- Αθήνα : Κριτική, 2014. -- 1η εκδ. -- 456 σ. : εικ., πίν., σχ. ; 24 εκ.
658.404
Heath, Robert L. Robert Lawrence, 1941-
Διαχείριση κρίσεων : αποτελεσματικές τεχνικές για επιχειρησιακή ετοιμότητα / Robert Heath ; απόδοση Βάσω Σωτηρίου. -- Αθήνα : Γκιούρδας, 2005. -- xx, 482 σ. : πίν. ; 24 εκ.
658.4056 
Φιλολία Αργυρώ.
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κρίσεων & ανθρώπινος παράγοντας : παραδείγματα εφαρμογής / Αργυρώ Φιλολία, Ηλίας Παπαγεωργίου, Στέλιος Στεφανάτος. -- Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη, 2005. -- 496 σ. : πίν., σχ. ; 24εκ. -- (Οικονομική Βιβλιοθήκη)
658.4056 
Chopra, Sunil, 1960-
Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας : στρατηγική, προγραμματισμός και λειτουργία / Sunil Chopra ; επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος, Μιχάλης Μαντάς ; μετάφραση Παναγιώτα Πολυματίδου. -- 7η έκδ. -- Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2021. -- xiii, 570 σ. : πίν, σχ. ; 30 εκ.
658.7
Schlegel, Gregory L.
Supply chain risk management : an emerging discipline / Gregory L. Schlegel, Robert J. Trent. -- Boca Raton, FL : CRC Press, 2015. -- xx, 313 σ. ; 25 εκ. -- (Series on resource management)
658.7
Kotler Philip.
Μάρκετινγκ 4.0 : η μετάβαση από το παραδοσιακό στο ψηφιακό μάρκετινγκ / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; μετάφραση Θανάσης Χαλιώτης, Παναγιώτης Καναβός. -- Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2020. -- 203 σ. : εικ. ; 24 εκ.
658.8
Σαμαντά-Ρούντη, Ειρήνη.
Μέθοδοι έρευνας αγοράς / Ειρήνη Σαμαντά. --Αθήνα : Εκδόσεις Μπένου, 2019. -- 214 σ. : εικ., πίν. ; 24 εκ.
658.83
Σταθακόπουλος, Βλάσης Μ.
Μέθοδοι έρευνας αγοράς / Βλάσης Σταθακόπουλος. -- Σταθακόπουλος, Βλάσης Μ. -- Αθήνα  : Unibooks, 2018. -- 278 σ. : εικ., πίνακες ; 24 εκ.
658.83
Nelson, Mark A.
Fantasy world-building : a guide to developing mythic worlds and legendary creatures / Mark A. Nelson ; foreword by Todd Lockwood. -- Mineola, New York : Dover Publications, Inc., [2019]. -- vii, 151 σ. :εικ. ; 28 εκ
700.415 
Karnes, Kevin, 1972-
A kingdom not of this world : Wagner, the arts, and utopian visions in fin-de-siècle Vienna / Kevin C. Karnes. -- New York : Oxford University Press, c2013. -- x, 256 σ. : εικ., μουσική ; 25 εκ.
700.943613
Gronlund, Melissa.
Contemporary Art and Digital Culture. -- London : Taylor & Francis Group, 2016. -- 1 διαδικτυακός πόρος (231 σελίδες)
701.03
Μουτσόπουλος, Θανάσης.
Όχι ακριβώς τέχνη : η υπερδιόγκωση του πολιτισμικού φαινομένου / Θανάσης Μουτσόπουλος. -- Αθήνα : Πλέθρον, c2021. -- 563 σ. : έγχρ. εικ. ; 24 εκ.
701.17 
Vidler, Anthony.
Χωρικές στρεβλώσεις : τέχνη, αρχιτεκτονική και άγχος στον σύγχρονο πολιτισμό / Anthony Vidler ; επιστημονική επιμέλεια Νίκος Πατσαβός ; μετάφραση Βαγγέλης Μπεκιαρίδης, Νίκος Πατσαβός. -- Βόλος : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2019. -- 330 σ. : εικ. ; 24 εκ.
701.8
Sketching from the imagination : dark arts / [editor Marisa Lewis]. -- Worcester, United Kingdom : 3dtotal Publishing, 2018. -- 318 σελίδες : εικόνες (μαυρόασπρες και έγχρωμες) ; 23 εκ.
704.94
Κανελλοπούλου, Χάρις.
Τόποι αναφοράς : από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος / Χάρις Κανελλοπούλου = Frames of reference : from the Bank of Greece Collection / Charis Kanellopoulou. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος, c2018. -- 269 σ. : εικ. ; 30 εκ.
708.9495 
Ambler, Frances.
Μπάουχαους : τέχνες - πρωτοπορία - αρχιτεκτονική, μία μεγάλη σχολή / Φράνσες Άμπλερ ; επιστημονική επιμέλεια, πρόλογος & επίμετρο Παναγιώτης Τουρνικιώτης ; μετάφραση Κατερίνα Κακλαμάνη ; επιμέλεια Αναστασία Καραστάθη. -- Αθήνα : Μέλισσα, c2020. -- 286 σ.: εικ., σχέδ. ; 29 εκ.
709.04 
Thonges-Στριγγάρη, Ρέα, 1933-
Joseph Beuys : η επανάσταση είμαστε εμείς / Ρέα Thonges-Στριγγάρη ; [μεταφράσεις κειμένων από τα γερμανικά: Γιώργος Ηλιόπουλος]. -- Αθήνα : Πατάκης, 2010. -- 428, [32] σ. : εικ. (μερικές έγχρ.) ; 22 εκ.
709.2
Δασκαλοθανάσης, Νίκος, 1961-
Ιστορία της τέχνης 1945-1975 : από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη : ζωγραφική - γλυπτική - αρχιτεκτονική / Νίκος Δασκαλοθανάσης ; [επιμέλεια & σχεδιασμός έκδοσης Μιχάλης Παπαρούνης]. -- Αθήνα : Futura, 2021. -- 814 σ. : εικ. ; 24 εκ.
709.4
Αρχαίος κόσμος και νεότερη τέχνη : πρακτικά της επιστημονικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στις 21.02.2020 με αφορμή την έκθεση "Σημείο συνάντησης. Αρχαιολογία και τέχνη σε συνομιλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας" η οποία διοργανώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας και το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος / επιστημονική επιμέλεια Χάρις Κανελλοπούλου. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2021. -- 183 σ. : εικ. ; 23 εκ.
709.495
Πετρονώτης, Αργύρης Π. Π.
Οθωμανικά αρχιτεκτονήματα Θεσσαλικού Αλμυρού Ermiye'De Osmanli Mimari Eserleri (Tesalya) : Συμβολή Πρώτη I / Αργύρης Πετρονώτης Π. Π. -- Αθήνα : [Τυπογραφείο Στέλιου Τσαπέπα], 1999. -- σ. 23-124 : εικ., χάρτες ; 24 εκ. -- Ανάτυπο: Αχαιοφθιωτικά, Β' (1997), σ. 23-124.
720.95609495 
Hourston Hanks, Laura.
New museum design / Laura Hourston Hanks. -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2021. -- xiii, 232 σ. : έγχρ. εικ. ; 28 εκ.
727.60009
Αρφαράς, Μιχάλης Εμμ., 1951-
Το ελεύθερο σχέδιο / Μιχάλης Εμμ. Αρφαράς. -- 5η έκδ. -- Αθήνα : Ίων, c2010. -- 2 τ. : εικ. ; 28 εκ.
741.2
Διά την ζωγραφίαν : οι πρώτες μεταφράσεις κειμένων τέχνης από τον Παναγιώτη Δοξαρά / Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Λεόν Μπατίστα Αλμπέρτι, Αντρέα Πότσο ; έκδοση, επιστημονική επιμέλεια, εισαγωγή Παναγιώτης Κ. Ιωάννου. -- [Ηράκλειο] : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015. --618 σ. : εικ. ; 25 εκ. -- Ιστορία της τέχνης
750.1
Παπασταμούλης, Κώστας.
Το σχέδιο και το χρώμα στη ζωγραφική / Κώστας Παπασταμούλης. -- Αθήνα : ΄Ιων, c2005. -- 111 σ. : εικ. ; 22 εκ.
751
National Gallery (Great Britain).
The National Gallery companion guide / Erika Langmuir. -- London : National Gallery Company, 2016. -- [New Haven] : Distributed by Yale University Press. -- Revised and expanded edition. -- 368 σ. : εικ. (ορισμένες έγχρ.) ; 25 εκ.
759.9407442132 
Κορογιαννάκης, Αλέξανδρος, 1906-1966.
Αλέξανδρος Κορογιαννάκης 1906-1966 : χαρακτική / επιμέλεια υλικού και γενικός συντονισμός Δήμητρα Νικολού ; επιμέλεια υλικού και κειμένου ενότητας τραπεζογραμματίων Αναστασία Πεσματζόγλου. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος. Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2017. -- 238 σ. : εικ. ; 30 εκ.
769.9495
Lewis, Emma.
Isms : understanding photography / Emma Lewis. -- Abingdon : Routledge, 2021. -- 1 διαδικτυακός πόρος (160 σελίδες)
770.9
Frost, Jacqueline B., 1957-
Conversations with contemporary cinematographers : the eye behind the lens / Jacqueline B. Frost. -- Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2021. -- 1 διαδικτυακός πόρος (ix, 418 σελίδες) : εικονογραφήσεις.
777.80922
Sawicki, Mark.
Filming the fantastic with virtual technology : filmmaking on the digital backlot / Mark Sawicki and Juniko Moody. -- London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2020. -- xi, 219 σ. : εικ. ; 25 εκ
778.53
The Oxford handbook of western music and philosophy / edited by Tomás McAuley, Nanette Nielsen, and Jerrold Levinson ; with Ariana Phillips-Hutton, associate editor. -- New York, NY : Oxford University Press, [2021]. -- xv, 1134 σ. : εικονογράφηση, μουσική ; 26 εκ. -- (Oxford handbooks).
780.01 
Hansen, Mads.
Making sense of recordings : how cognitive processing of recorded sound works / Mads Walther-Hansen. -- New York : Oxford University Press, 2020. -- viii, 144 σ. ; 24 εκ.
780.266 
Critical issues on music technology in contemporary music creation / Anastasia Georgaki, George Kosteletos, editors. -- Athens : Kostarakis, 2020. -- 219 σ. : εικ. ; 24 εκ.
780.285
Boyle, Kerry.
The instrumental music teacher : autonomy, identity and the portfolio career in music / Kerry Boyle. -- New York : Routledge, 2021. -- viii, 131 σ. ; 24 εκ. -- (ISME series in music education).
780.71 
Κουντουράς, Δημήτρης.
Εισαγωγή στην ερμηνεία της μουσικής μπαρόκ : για όλα τα όργανα και για το τραγούδι / Δημήτρης Κουντουράς. -- Αθήνα : Edition Orpheus, 2020. -- 138 σ. : παρτιτούρες ; 29 εκ.
780.9031
Grimley, Daniel M.
Carl Nielsen and the idea of modernism / Daniel M. Grimley. -- Woodbridge : Boydell, 2010. -- xix, 314 σ. : εικ. ; 24 εκ.
780.92
Norman, Philip, 1953-
Douglas Lilburn : his life and music / Philip Norman. -- Christchurch, N.Z. : Canterbury University Press, 2006. -- 468 σ. : εικ. (ορισμένες εικ.) ; 27 εκ.
780.92
Walton, Susana.
William Walton : behind the façade / Susana Walton. -- Oxford [Oxfordshire] ; New York : Oxford University Press, 1988. -- xi, 255 σ., [24] σ. με πίνακες : εικ., πορτρ. ; 25 cm.
780.94
White, Harry, 1958-
The musical discourse of servitude : authority, autonomy and the work-concept in Fux, Bach, and Handel / Harry White. -- New York : Oxford University Press, 2020. -- xvii, 307 σ. ;25 εκ
780.9409033
Pedersen, Karl, 1952-
The recording, mixing, and mastering reference handbook / Karl Pedersen and Mark Grimshaw-Aagaard. -- New York, NY : Oxford University Press, 2019. -- xi, 317 σ. : εικ. ; 28 εκ
781.49 
Ανδρίκος, Νίκος.
Η εκκλησιαστική μουσική της Σμύρνης (1800-1922)/ Νίκος Ανδρίκος. -- Αθήνα: Τόπος, c2015. -- 2η έκδ. -- 277 σ. : είκ., παρτ. ; 24 εκ.
781.71
Ζητήματα διδακτικής των μουσικών οργάνων : γεφυρώνοντας θεωρία και πράξη / επιστημονική επιμέλεια Αντώνης Βερβέρης, Ιωάννης Λίτος. -- Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Δίσιγμα, 2021. -- xxx, 670 σ. : εικ. ; 24 εκ.
784.193
Heyworth, Peter, 1921-
Otto Klemperer, his life and times / Peter Heyworth. -- Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1996. -- 2 τ. : εικ. ; 25 εκ.
784.2092
Heyworth, Peter, 1921-
Otto Klemperer, his life and times / Peter Heyworth. -- Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1996. -- 2 τ. : εικ. ; 25 εκ.
784.2092"
Fleischmann, Walter.
Notes become music : a guidebook from the Viennese piano tradition / by Walter Fleischmann ; translated by Robert J. Crow. -- New York, NY ; Abingdon, Oxon : Routledge, 2020. -- xv, 99 σ. : μουσική ; 24 εκ.
786.21930943613 
Παπαδόπουλος, Δημήτρης Αθ.
Κινηματογραφική εκπαίδευση : τέχνη, πολιτισμός & παιδαγωγική / Δημήτρης Αθ. Παπαδόπουλος. -- Χανιά ; Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις "Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης-Πυξίδα της Πόλης", 2021. -- 279 σ. ; 24 εκ.
791.43
Κυριακουλάκος, Παναγιώτης.
Θέματα πληροφορικής κινηματογραφίας / Παναγιώτης Κυριακουλάκος. -- Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη, 2007. -- 203 σ. : εικ. ; 21 εκ.
791.4334
Sandford, Mariellen.
Happenings and Other Acts. -- Abingdon, Oxon : Taylor & Francis Group, 1995. -- 1 διαδικτυακός πόρος (371 σελίδες)
792.022
Karsavina, Tamara.
Theatre Street : the reminiscences of Tamara Karsavina. -- London : Dance Books, 1981. -- 362 σ. : εικ. ; 26 εκ.
792.8092
Schreier, Jason.
Blood, sweat, and pixels : the triumphant, turbulent stories behind how video games are made / Jason Schreier. -- New York : Harper Paperbacks, [2017]. -- xxi, 278 σ. ; 21 εκ
794.8 
Sinclair, Jean-Luc.
Principles of game audio and sound design : sound design and audio implementation for interactive and immersive media / Jean-Luc Sinclair. -- New York, NY : Routledge, 2020. -- xv, 295 σ. : εικ. ; 25 εκ.
794.81525
Swink, Steve.
Game feel : a game designer's guide to virtual sensation / Steve Swink. -- Amsterdam ; Boston : Morgan Kaufmann Publishers/Elsevier, c2009. -- xvii, 358 σ. : εικ. ; 24 εκ.
794.81526 
Koster, Raph, 1971-
A theory of fun for game design / by Raph Koster. -- Sebastopol, CA : O'Reilly, [2014]. -- 2nd ed. -- xviii, 279 σ. : έγχρ. εικ. ; 24 εκ.
794.81536
Game audio programming. [volume] 3 : principles and practices / edited by Guy Somberg. -- Boca Raton, FL : CRC Press, [2021]. -- xxi, 257 σελίδες 24 εκ.
794.8165 
Borges, Jorge Luis, 1899-1986.
Η τέχνη του στίχου / Χόρχε Λουίς Μπόρχες ; επιμέλεια Calin-Andrei Mihailescu ; μετάφραση Μαρία Τόμπρου. -- Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006. -- 184 σ. : εικ. ; 21 εκ.
810.1
Teague, Jessica, 1982-
Sound recording technology and American literature from the phonograph to the remix / Jessica Teague. -- Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2021. -- xi, 248 σ. ;24 εκ. -- (Cambridge studies in American literature and culture)
810.1
Trollope, Anthony, 1815-1882.
The small house at Allington / Anthony Trollope ; with an introduction by A.O.J. Cockshut. -- New York : Alfred A. Knopf, c1997. -- xxix, 740 σ. ; 21 εκ.
820.11
Trollope, Anthony, 1815-1882.
The last chronicle of Barset / Antony Trollope ; with an introduction by Graham Handley. -- London : Everyman's Library, 1995. -- xxix, [7], 983 σ. ; 21 εκ.
820.11
Slater, Maya.
Humour in the works of Marcel Proust / Maya Slater. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 1979. -- 221 σ. ; 23 εκ.
843.912 
Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος.
Η (α)πειθαρχία των λέξεων : κείμενα για τη λογοτεχνική μετάφραση και την ισπανόφωνη λογοτεχνία / Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ; πρόλογος Αθηνά Δημητριάδου. -- Αθήνα : Πεδίο, 2021. -- 2η έκδ. αναθ. -- 207 σ. ; 21 εκ.
860.1
Γαραντούδης, Ευριπίδης, 1964-
Οι Επτανήσιοι και ο Σολωμός : όψεις μιας σύνθετης σχέσης: (1820-1950) / Ευριπίδης Γαραντούδης. -- Αθήνα : Καστανιώτης, 2001. -- 3η συμπλ. έκδ. --
512 σ. ; 21 εκ.
889.12
Δασκαλόπουλος, Δημήτρης, 1939-
Κ. Π. Καβάφης : η ποίηση και η ποιητική του / Δημήτρης Δασκαλόπουλος. -- Αθήνα : Κίχλη, 2013. -- 252 σ. ; 24 εκ.
889.2
Αγγελάτος, Δημήτρης, 1958-
Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών / Δημήτρης Αγγελάτος. -- Αθήνα : Gutenberg, 2009. -- 539 σ. ; 25 εκ. -- (Ο θεσπισμένος λόγος: τα είδη της νεοελληνικής λογοτεχνίας ; 1)
889.2
Συμπόσιο (22ο : 2017 : Λευκάδα).
Πρακτικά ΚΒ' Συμποσίου : λογοτεχνία και λογοτέχνες της Λευκάδας, 19ος-20ος αι. / Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας. -- Αθήνα : Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2018. -- 276 σ. : εικ. ; 24 εκ.
889.2 
Συμπόσιο (7ο : 2002 : Λευκάδα).
Πρακτικά Ζ' Συμποσίου : ποίηση, γλυπτική, πεζογραφία : Κική Δημουλά, Θόδωρος, Θανάσης Βαλτινός / Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας. -- Αθήνα : Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2003. -- 142 σ., [16] σ. με πίνακες : εικ. ; 24 εκ.
889.2 
Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης.
Η κίνηση του εκκρεμούς : άτομο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία : 1974-2017/ Βαγγέλης Χατζηβασιλείου. -- Αθήνα : Πόλις, 2018. -- 910 σ. ; 25 εκ.
889.2
Χρυσομάλλη-Henrich, Κυριακή.
Προσεγγίσεις στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία : θεωρητικές και ερμηνευτικές / Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich. -- Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2020. -- 342 σ. ; 24 εκ.
889.2
Momigliano, Arnaldo.
Τα κλασικά θεμέλια της σύγχρονης ιστοριογραφίας / Arnaldo Momigliano ; μετάφραση Σταύρος Θ. Κατσουλάκος, Μιχάλης Κοκολάκης ; επιμέλεια Μιχάλης Κοκολάκης. --Αθήνα : Πατάκης, 2006. -- 239 σ. ; 21 εκ.
907.209 
Ponting, Clive.
Η πράσινη ιστορία του κόσμου : το περιβάλλον και η κατάρρευση των μεγάλων πολιτισμών / Clive Ponting ; μετάφραση Πάνος Σταθόγιαννης. -- Αθήνα : Κέδρος, 2011. -- 643 σ. ; 21 εκ.
909
Γεωργιλάς, Αθανάσιος.
Οι Ζηλωτές στην ιστορία : η επίδραση του ιστορικού έργου στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Ζηλωτών της Θεσσαλονίκης / Αθανάσιος Γεωργιλάς ; επιμέλεια: Χριστίνα Σταματοπούλου. -- Αθήνα : Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2020. -- 394 σ. ; 24 εκ. -- (Ιστορική μνήμη)
909.04924 ΓΕΩ
Darwin, John.
Μετά τον Ταμερλάνο : η άνοδος και πτώση των παγκόσμιων αυτοκρατοριών, 1400-2000 / John Darwin ; μετάφραση - ιστορική επιμέλεια Διονύσης Χουρχούλης. -- Αθήνα : Εκδόσεις Πατάκη, 2021. -- 647 σ. : εικ. χάρτες; 24 εκ.
909.08
Carlsen, Jack.
Island Tourism : A Sustainable Perspective. -- Wallingford : CABI, 2011. -- 1 διαδικτυακός πόρος (263 σελίδες)
910.684
Laws, E.
Crisis Management in Tourism. -- Wallingford : CABI, 2006. -- 1 διαδικτυακός πόρος (410 σελίδες)
910.684
Tarlow, Peter.
Tourism Security : Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety. -- Saint Louis : Elsevier Science & Technology, 2014. -- 1 διαδικτυακός πόρος (309 σελίδες)
910.684
Gallay, Alain.
Οι μεγαλιθικές κοινωνίες : πολιτικοί ανταγωνισμοί και κοινωνικές ανισότητες / Alain Gallay ; πρόλογος στην ελληνική έκδοση: Νικήτας Λιανέρης , Alain Gallay ; μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια: Νικήτας Λιανέρης. -- Αθήνα : Κάτοπτρο, 2019. -- 440 σ. : εικ. ; 30 εκ.
930.14
Tilley, Christopher Y.
The materiality of stone : explorations in landscape phenomenology : 1 / Christopher Tilley with the assistance of Wayne Bennett. -- London ; New York : Routledge, 2020. -- xv, 244 σ. : εικ., χάρτες ; 24 εκ.
930.14
Ancient monuments and modern identities
: a critical history of archaeology in 19th and 20th century Greece
/ edited by Sofia Vutsaki and Paul Cartledge. -- London ; New York, N.Y. : Routledge, 2017. -- 1 διαδικτυακός πόρος
938
Ober, Josiah.
Η άνοδος και η πτώση της κλασικής Ελλάδας / Τζοσαϊα Ομπέρ ; μετάφραση Μιχάλης Λαλιώτης. -- Αθήνα : Δώμα, c2020. -- 654 σ. :εικ. ;23 εκ.
938.13
King, Carol J.
Ancient Macedonia. Ελληνικά. -- Αρχαία Μακεδονία : η ιστορία του βασιλείου από την ίδρυσή του έως και τη ρωμαϊκή κατάκτηση / Carol J. King ; [μετάφραση: Κλεάνθης Ζουμπουλάκης]. -- Αθήνα : Historical Quest, 2020. -- 733 σ. : εικ., χάρτες ; 20 εκ.
938.213 
Okte, Faik, 1902-
Ο ληστρικός νόμος του φόρου περιουσίας των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης / Φαίκ Οκτέ ; μετάφραση από τα τουρκικά Λιάνα Μυστακίδου. -- Θεσσαλονίκη : Ηρόδοτος : Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, 1998. -- 370, [7] σ. ; 24 εκ. -- (Εθνικά ζητήματα)
938.213
Βασιλείου, Φώτης.
Βυζάντιο 324-451 : η ανάδυση μιας νέας αυτοκρατορίας / Φώτης Βασιλείου. -- Αθήνα : Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι.Δ. Κολλάρου & Σιας Α.Ε., 2020. -- 227 σ. ; 19 εκ.
938.31
Barbero, Alessandro.
Ιεροί πόλεμοι : σταυροφορίες & τζιχάντ / Alessandro Barbero. -- Αθήνα : Historical Quest, 2020. -- 187 σ. : εικ. ; 20 εκ.
 938.364 
Δημήτριος Φαρμάκης : νοτάριος και πρωτοπαπάς Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας: πρωτόκολλο των ετών 1515-1525 ; εκδίδουν Ευθύμιος Κ. Λίτσας, Ευδοκία Χ. Λεοντιάδου. -- Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2011. -- 291, [6] σ. με πανομ. : πανομ. ; 24 εκ.
938.495 
Πιζάνιας, Πέτρος Θ.
Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1830 / Πέτρος Πιζάνιας Θ. -- Αθήνα : Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι. Δ. Κολλάρου & ΣΙΑΣ Α.Ε., 2021. -- 271 σ. : χάρτες, πίν. ; 24 εκ.
938.5
Τσαγκαράκη, Αναστασία.
Οι Γάλλοι φιλέλληνες στον αγώνα της ανεξαρτησίας : η συμβολή των Γάλλων στην οργάνωση του Ελληνικού Τακτικού Στρατού κατά την περίοδο 1821-1831 / Αναστασία Τσαγκαράκη. -- Αθήνα : Εκδόσεις Παρισιάνου, 2021. -- 221 σ. : εικ. ; 23 εκ. -- (Φιλελληνική βιβλιοθήκη)
938.545 
Κωστής, Κώστας Π., 1957-
Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας : η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας / Κώστας Κωστής. -- Αθήνα : Πατάκης, 2018. -- Νέα, συμπληρωμένη έκδ. -- xvi, 940 σ. : πίν., ; 21 εκ.
938.6 
Γαλανάκης, Μαρίνος Σπυρ.
Η επανάσταση της Κρήτης 1878 : αποκαλύψεις-καταγγελίες : 1878-2018 140 χρόνια μετά διαλάμπει η Αλήθεια! / Μαρίνος Σπυρ. Γαλανάκης. -- Ρέθυμνο : [Ιδιωτική έκδοση], 2019. -- 2 τ. (1231 σ.) : εικ., πανομ. ; 24 εκ.
938.644 
Χρηστίδης, Χρήστος.
Γεώργιος Καρτάλης : πολιτική βιογραφία / Χρήστος Χρηστίδης. -- Αθήνα : Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2021. -- xviii, 340 σ. : εικ.; 24 εκ. -- (Βιογραφίες πολιτικών ; 7).
938.74092
Μπρουζιώτης, Γεώργιος, 1919-1949.
Ημερολόγιον περιπετειών της ζωής : εν Ραψάνη τη 1-1-36 του κατόχου Γ. Μπρουζιώτη / επιμέλεια Γιάννης Φασούλας. -- Λάρισα : Εκδόσεις Αφροί , 2021. -- 352 σ. : εικ. ; 24 εκ.
938.764 
Κοσμίδης, Σωκράτης, 1898-1969.
Ημερολόγιο 1941-1945 : Από την Αθήνα στο Λονδίνο με την εξόριστη κυβέρνηση : ένας υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος αφηγείται / Σωκράτης Κοσμίδης ; εισαγωγή - μεταγραφή - σημειώσεις Άντζελα Καραπάνου. -- Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος. Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, c2019. -- 202, [20] σ. : εικ. ; 24 εκ. -- (Τεκμήρια από το Ιστορικό Αρχείο)
938.765
Shipley, Graham.
Η ιστορία της Σάμου, 800-188 π.Χ. / Graham Shipley ; εισαγωγή Naoise Mac Sweeney ; μετάφραση Δημήτρης Πυργιώτης. -- Σάμος : Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου, 2021. -- xx, 492 σ. : εικ., σχήματα, χάρτες ; 25 εκ.
938.975
Ουτοπία (Ευρώπη) ή πως να γίνουμε ευρωπαίοι πολίτες / επιμέλεια Alberto Camerotto, Filippomaria Pontani ; επιμέλεια ελληνικής έκδοσης Νίκος Γ. Μοσχονάς. -- Αθήνα : Γκόνη, 2020. -- 324 σ. 21 εκ. -- (Κλασικοί κατά ; 2).
940.01 
Russo, Lucio,1944-
Προς τι η κλασική παιδεία : συνηγορία ενός μη κλασικιστή / Lucio Russo ; μετάφραση Κούλα Καφετζή. -- Αθήνα : Δίαυλος, 2019, 2018. -- 255 σ. : εικ. ; 201921 εκ.
940.1
Martin, Alfred Wilhelm Otto von, 1882-1979.
Κοινωνιολογία της αναγέννησης / Alfred Von Martin ; πρόλογος - επιμέλεια Βασίλης Φίλιας ; μετάφραση Αγγέλα Βερυκοκάκη ΄Αρτεμη. --
Αθήνα : Νέα Σύνορα, 1979. -- 195 σ. ; 23 εκ.
940.21 
Gerwarth, Robert.
Οι ηττημένοι : γιατί δεν τέλειωσε ο Α' παγκόσμιος πόλεμος, 1917-1923 / Robert Gerwarth ; μετάφραση Ελένη Αστερίου. -- Αθήνα : Αλεξάνδρεια, 2018. -- 411 σ. : εικ., χάρτες ; 25 εκ.
940.3
Biess, Frank.
Histories of the Aftermath : The Legacies of the Second World War in Europe. -- New York, NY : Berghahn Books, Incorporated, 2010. -- 1 διαδικτυακός πόρος (329 σελίδες)
940.554
Zarinebaf, F. (Fariba), 1959-
Mediterranean encounters : trade and pluralism in early modern Galata / Fariba Zarinebaf. -- Oakland, California : University of California Press, [2018]. -- xvii, 404 σελίδες : εικόνες, χάρτες ; 24 εκ.
949.618
Halcyon Days in Crete (Symposium) (8th : 2012 : Rethymnon, Greece).
Ottoman rural societies and economies : Halcyon Days in Crete VIII : a symposium held in Rethymno 13-15 January 2012 / edited by Elias Kolovos. -- Rethymno : Crete University Press, 2015. -- xxiii, 459 σ. : χάρτες ; 24 εκ.
956.1015 
Akçam, Taner, 1953-
Το έγκλημα των νεότουρκων κατά της ανθρωπότητας : η γενοκτονία των Αρμενίων και η εθνοκάθαρση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία / Τανέρ Άκτσαμ. -- Αθήνα : Βιβλιοπωλέιον της Εστίας, 2020. -- 663 σ. :εικ. ;24 εκ.
956.62023

Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN