Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

INTEROPTICS

ShareThis
Δημοσίευση: 05-10-2022 17:27 | Προβολές: 313
image

Γνωρίστε περισσότερα για τον αργυρό χορηγό του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Interoptics.

Ο κορυφαίος πάροχος για υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε Ελλάδα & Κύπρο

  • ∆ιαχείριση Συνδρομών • Πρόσβαση & ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών Πόρων • Βάσεις ∆εδομένων • Έντυπα και Ηλεκτρονικά Βιβλία • Ανίχνευση Λογοκλοπής • ∆ιαχείριση Συλλογών & ∆ημιουργία Ψηφιακών Αποθετηρίων • ∆ημιουργία Ολοκληρωμένων Συστημάτων ∆ιαχείρισης βιβλιοθηκών • Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακών Εφαρμογών • E- Learning

 Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Wiley
Δημοσίευση: 06-10-2022 17:16 | Προβολές: 355
De Gruyter
Δημοσίευση: 05-10-2022 14:32 | Προβολές: 320
Oxford University Press
Δημοσίευση: 01-10-2022 10:47 | Προβολές: 320
Emerald Publishing
Δημοσίευση: 01-10-2022 09:55 | Προβολές: 313
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN