Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Βιντεοσκόπηση της παρουσίασης των Προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ

ShareThis
Δημοσίευση: 23-02-2023 10:13 | Προβολές: 4985
image

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link), διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι βασικοί όροι των Συμφωνιών όπως έχουν διαμορφωθεί για τη τριετία 2022-24, και ο τρόπος αξιοποίησής τους.

Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα δυναμικό κίνημα που επηρεάζει με θετικό τρόπο την επιστημονική έρευνα και την προβολή της. Θεωρείται πλέον ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους κύριους χρηματοδότες και από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, με πιο πρόσφατη εξέλιξη τη σύσταση αρμόδιας Επιτροπής από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, αλλά και τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Επιστήμη.

Η εκδήλωση, που απευθύνεται στην ερευνητική κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου, έλαβε χώρα την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, στις 12:00.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκόπηση εδώ.  

Συμπληρωματικά, μπορείτε να επισκέπτεστε τις εξής ιστοσελίδες: 
1. Οδηγός διαθέσιμων επιλογών Ανοικτής Πρόσβασης: Αναφέρονται όλοι οι εκδοτικοί οίκοι με τους οποίους ο ΣΕΑΒ έχει συνάψει συμφωνία, μαζί με τους όρους της δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ με εξ ολοκλήρου ή μερική κάλυψη από τον Σύνδεσμο, όπου αυτό υποστηρίζεται.

2. Ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης: Μπορεί να γίνει πλοήγηση και αναζήτηση στους τίτλους των περιοδικών που ανήκουν στις συμφωνίες ΑΠ του ΣΕΑΒ, με κάποιες επιπλέον πληροφορίες όπως ο εκδότης, ο τύπος κάλυψης, το είδος του περιοδικού κ.ά. 
 
 
Για όποια απορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 

Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN