Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Δελτίο Βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2023

ShareThis
Δημοσίευση: 08-11-2023 14:35 | Προβολές: 460
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου δημοσιεύει το δελτίο για την ερευνητική παραγωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή καταγράφεται στη βάση Scopus και στον εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2023.

 

MDPI:

Agathos, L.; Avgoustis, A.; Avgoustis, N.; Vlachos, I.; Karydis, I.; Avlonitis, M. Identifying Earthquakes in Low-Cost Sensor Signals Contaminated with Vehicular Noise. Appl. Sci. 2023, 13, 10884. https://doi.org/10.3390/app131910884

Dimitrakopoulos, G.N.; Vrahatis, A.G.; Exarchos, T.P.; Krokidis, M.G.; Vlamos, P. Drug and Protein Interaction Network Construction for Drug Repurposing in Alzheimer’s Disease. Future Pharmacol. 2023, 3, 731-741. https://doi.org/10.3390/futurepharmacol3040045

Garg, M.; Gajjar, P.; Shah, P.; Shukla, M.; Acharya, B.; Gerogiannis, V.C.; Kanavos, A. Comparative Analysis of Deep Learning Architectures and Vision Transformers for Musical Key Estimation. Information 2023, 14, 527. https://doi.org/10.3390/info14100527

Kachrimanidou, V.; Alexandri, M.; Papapostolou, H.; Papadaki, A.; Kopsahelis, N. Valorization of Grape Pomace for Trametes versicolor Mycelial Mass and Polysaccharides Production. Sustainability 2023, 15, 15080. https://doi.org/10.3390/su152015080

Karagiannis, S.; Magkos, E.; Ntantogian, C.; Cabecinha, R.; Fotis, T. Cybersecurity and Medical Imaging: A Simulation-Based Approach to DICOM Communication. Appl. Sci. 2023, 13, 10072. https://doi.org/10.3390/app131810072

Krokidis, M.G.; Vrahatis, A.G.; Lazaros, K.; Skolariki, K.; Exarchos, T.P.; Vlamos, P. Machine Learning Analysis of Alzheimer’s Disease Single-Cell RNA-Sequencing Data across Cortex and Hippocampus Regions. Curr. Issues Mol. Biol. 2023, 45, 8652-8669. https://doi.org/10.3390/cimb45110544

Mathesul, S.; Swain, D.; Satapathy, S.K.; Rambhad, A.; Acharya, B.; Gerogiannis, V.C.; Kanavos, A. COVID-19 Detection from Chest X-ray Images Based on Deep Learning Techniques. Algorithms 2023, 16, 494. https://doi.org/10.3390/a16100494

Paschou, S.; Papaioannou, G. Exploring the Digital Atmosphere of Museums: Perspectives and Potential. Technologies 2023, 11, 149. https://doi.org/10.3390/technologies11050149

Vlachou, S.; Panagopoulos, M. Aesthetic Experience and Popularity Ratings for Controversial and Non-Controversial Artworks Using Machine Learning Ranking. Appl. Sci. 2023, 13, 10721. https://doi.org/10.3390/app131910721

 

SCOPUS – OPEN ACCESS:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Assessing and Modelling of Post-Traumatic Stress Disorder Using Molecular and Functional Biomarkers

Open Access

Skolariki, K., Vrahatis, A.G., Krokidis, M.G., Exarchos, T.P., Vlamos, P.

2023

Biology, 12(8), art. no. 1050.

2.

Photocatalytic Degradation of Losartan with Bismuth Oxychloride: Batch and Pilot Scale Demonstration

Open Access

Kouvelis, K., Ioannidi, A.A., Petala, A., Souliotis, M., Frontistis, Z.

2023

Catalysts, 13(8), art. no. 1175.

3.

How Is Privacy Behavior Formulated? A Review of Current Research and Synthesis of Information Privacy Behavioral Factors

Open Access

Paspatis, I., Tsohou, A., Kokolakis, S.

2023

Multimodal Technologies and Interaction, 7(8), art. no. 76.

4.

Heterogeneous Activation of Persulfate by Nickel Oxide/Strontium Carbonate Composite for Sulfamethoxazole Degradation in Water

Open Access

Skempi, D.J., Kouvelis, K., Petala, A., Bampos, G., Frontistis, Z.

2023

Environments - MDPI, 10(8), art. no. 147.

5.

Evaluation of a Mobile Application for Cognitive Training in Healthy Adults

Open Access

Giannopoulou, P., Vlamos, P., Papalaskari, M.-A.

2023

International Journal of Interactive Mobile Technologies, 17(15), pp. 84-102.

6.

Natural hazard insurance: dissemination strategies using geological knowledge

Open Access

Gianni, E., Tyrologou, P., Couto, N., (...), Panagiotaras, D., Koukouzas, N.

2023

Environment Systems and Decisions.

7.

Ranked by Truth Metrics: A New Communication Method Approach, on Crowd-Sourced Fact-Checking Platforms for Journalistic and Social Media Content

Open Access

Lampou, E., Antonopoulos, N.

2023

Studies in Media and Communication, 11(6), pp. 231-243.

8.

Towards non-invasive monitoring of non-melanoma skin cancer using spatially offset Raman spectroscopy

Open Access

Vardaki, M.Z., Pavlou, E., Simantiris, N., (...), Seretis, K., Kourkoumelis, N.

2023

Analyst.

9.

Defining the causes of sporadic Parkinson’s disease in the global Parkinson’s genetics program (GP2)

Open Access

Towns, C., Richer, M., Jasaityte, S., (...), Nguyen, T., Atadzhanov, M.

2023

npj Parkinson's Disease, 9(1), art. no. 131.

10.

A Combinatory Framework for Link Prediction in Complex Networks

Open Access

Dimitriou, P., Karyotis, V.

2023

Applied Sciences (Switzerland), 13(17), art. no. 9685.

11.

Ganoderma lucidum Mycelia Mass and Bioactive Compounds Production through Grape Pomace and Cheese Whey Valorization

Open Access

Kachrimanidou, V., Papadaki, A., Papapostolou, H., (...), Gonou-Zagou, Z., Kopsahelis, N.

2023

Molecules, 28(17), art. no. 6331.

12.

Lineage Plasticity and Stemness Phenotypes in Prostate Cancer: Harnessing the Power of Integrated “Omics” Approaches to Explore Measurable Metrics

Open Access

Logotheti, S., Papadaki, E., Zolota, V., (...), Soundararajan, R., Tzelepi, V.

2023

Cancers, 15(17), art. no. 4357.

13.

In Silico Structural Analysis Exploring Conformational Folding of Protein Variants in Alzheimer’s Disease

Open Access

Efraimidis, E., Krokidis, M.G., Exarchos, T.P., Lazar, T., Vlamos, P.

2023

International Journal of Molecular Sciences, 24(17), art. no. 13543.

14.

Case study analysis of medical and pharmaceutical chatbots in digital marketing and proposal to create a reliable chatbot with summary extraction based on users' keywords.

Open Access

Kaponis, A., Kaponis, A.A., Maragoudakis, M.

2023

ACM International Conference Proceeding Series, pp. 357-363.

15.

Author Correction: Elucidating causative gene variants in hereditary Parkinson’s disease in the Global Parkinson’s Genetics Program (GP2) (npj Parkinson's Disease, (2023), 9, 1, (100), 10.1038/s41531-023-00526-9)

Open Access

Lange, L.M., Avenali, M., Ellis, M., (...), Nguyen, T., Atadzhanov, M.

2023

npj Parkinson's Disease, 9(1), art. no. 133.

16.

Assessing the Efficacy of A Mo2C/Peroxydisulfate System for Tertiary Wastewater Treatment: A Study of Losartan Degradation, E. coli Inactivation, and Synergistic Effects

Open Access

Ioannidi, A.A., Vlachodimitropoulou, M., Frontistis, Z., (...), Kornaros, M., Mantzavinos, D.

2023

Catalysts, 13(9), art. no. 1285.

17.

Piecing together the story of a pair of Makron’s fragmented cups

Open Access

Gill, D.W.J., Tsirogiannis, C.

2023

Oxford Journal of Archaeology.

18.

Biodiversity and Conservation of Forests

Open Access

Xofis, P., Kefalas, G., Poirazidis, K.

2023

Forests, 14(9), art. no. 1871.

19.

Developing Theoretical Models of Kinesia Paradoxa Phenomenon in Order to Build Possible Therapeutic Protocols for Parkinson’s Disease

Open Access

Banou, I.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1424, p. 59.

20.

Enhancing hydrophobic and antioxidant properties of whey protein films through the inclusion of oil and oleogel sourced from spent coffee grounds

Open Access

Papadaki, A., Alexandri, M., Kachrimanidou, V., Tzora, P., Kopsahelis, N.

2023

Sustainable Chemistry and Pharmacy, 36, art. no. 101293.

21.

How to Influence Privacy Behavior Using Cognitive Theory and Respective Determinant Factors

Open Access

Paspatis, I., Tsohou, A.

2023

Journal of Cybersecurity and Privacy, 3(3), pp. 396-415.

22.

Aesthetic Experience and Popularity Ratings for Controversial and Non-Controversial Artworks Using Machine Learning Ranking

Open Access

Vlachou, S., Panagopoulos, M.

2023

Applied Sciences (Switzerland), 13(19), art. no. 10721.

23.

Identifying Earthquakes in Low-Cost Sensor Signals Contaminated with Vehicular Noise

Open Access

Agathos, L., Avgoustis, A., Avgoustis, N., (...), Karydis, I., Avlonitis, M.

2023

Applied Sciences (Switzerland), 13(19), art. no. 10884.

 SCOPUS – Συνδρομητική πρόσβαση:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

A Deep Regression Approach for Human Activity Recognition Under Partial Occlusion

Vernikos, I., Spyrou, E., Kostis, I.-A., Mathe, E., Mylonas, P.

2023

International journal of neural systems, 33(9), p. 2350047.

2.

Occupational stress and coping strategies of the nursing staff of a Public University Hospital during the COVID-19 pandemic

Dimitriadou, Z., Kostagiolas, P., Kritsotakis, G., (...), Stavropoulou, A., Rovithis, M.

2023

Nursing Practice Today, 10(3), pp. 198-207.

3.

Adjusting the library performance standards for consortia services: a case study

Gonda, T., Papatheodorou, C.

2023

Performance Measurement and Metrics.

4.

Enacting peripeteia in Möbius Strip: Adapting Butoh principles in mixed-media performance

Kolliopoulou, E.

2023

Choreographic Practices, 14(1), pp. 27-49.

5.

Grammar-Based Question Classification Using Ensemble Learning Algorithms

Mohasseb, A., Kanavos, A.

2023

Lecture Notes in Business Information Processing, 494 LNBIP, pp. 84-97.

6.

Human Breast Milk Omics and Neurodevelopment

Papakonstantinou, E., Vlamos, P., Bacopoulou, F., (...), Eliopoulos, E., Vlachakis, D.

2023

Advances in Experimental Medicine and Biology, 1423, pp. 235-236.

7.

The Influence of Cultural Heritage and Tourism Marketing on Greek Thematic Museums through a Visitor Survey

Panagiotis, I.

2023

Cultural Management: Science and Education, 7(1), pp. 9-24.

8.

Epigraphical Heritage Documentation via CIDOC CRM and CRMtex

Sfyridou, E., Papaioannou, G., Gergatsoulis, M., Kalogeros, E., Politis, K.D.

2023

Communications in Computer and Information Science, 1789 CCIS, pp. 65-76.

9.

Cybersecurity and Medical Imaging: A Simulation-Based Approach to DICOM Communication

Karagiannis, S., Magkos, E., Ntantogian, C., Cabecinha, R., Fotis, T.

2023

Applied Sciences (Switzerland), 13(18), art. no. 10072.

10.

Disinformation and the prespa agreement: A case study

Kretsos, L., Kaimaki, V.

2023

Political Discourse and Media in Times of Crisis, pp. 99-116.

11.

Methods for cell-type annotation on scRNA-seq data: A recent overview

Lazaros, K., Vlamos, P., Vrahatis, A.G.

2023

Journal of Bioinformatics and Computational Biology, art. no. 2340002.

12.

Grafting bacterial cellulose nanowhiskers into whey protein/essential oil film composites: Effect on structure, essential oil release and antibacterial properties of films

Papadaki, A., Lappa, I.K., Manikas, A.C., (...), Kachrimanidou, V., Kopsahelis, N.

2024

Food Hydrocolloids, 147, art. no. 109374.

13.

Applying machine learning methods to quantify emotional experience in installation art

Vlachou, S., Panagopoulos, M.

2023

Technoetic Arts, 21(1), pp. 53-72.

14.

COMPARING A SINGULAR LINEAR DISCRETE TIME SYSTEM TO NABLA DIFFERENCE EQUATIONS OF FRACTIONAL ORDER

Ortega, F., Cho, S., Kontzalis, C.P.

2023

Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series A: Mathematical Analysis, 30(5), pp. 243-251.

 


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN