facebook youtube
Υποβολή εργασιών
gr  pdf.png  Οδηγίες για προσβάσιμα έγγραφα σε Word
Mέγεθος: 1.26 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Πρότυπο για εισηγήσεις
Mέγεθος: 87.2 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων: έως 22 Ιουνίου 2022 (τελική ημερομηνία) 28 Ιουνίου 2022

Απόφαση Επιστημονικής Επιτροπής: έως 5 Ιουλίου 2022 (τελική ημερομηνία) 15 Ιουλίου 2022

Υποβολή εισηγήσεων (πλήρη κείμενα): έως 5 Σεπτεμβρίου 2022 10 Οκτωβρίου 2022

 


Υποβολή εισηγήσεων

Τα κείμενα των εισηγήσεων πρέπει να υποβληθούν ως τις 10 Οκτωβρίου 2022, εφόσον έχουν εγκριθεί οι περιλήψεις από την Επιστημονική Επιτροπή.

Χαρακτηριστικά και δομή των εισηγήσεων

 • Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν τα σημεία 1-4 των περιλήψεων.
 • Το πλήρες κείμενο (χωρίς την περίληψη) μπορεί να προσεγγίζει τις 3.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο χρόνος της παρουσίασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20’.
 • Η γλώσσα του κειμένου: ελληνική ή αγγλική.
 • Οι εισηγήσεις θα υποβληθούν σε ένα επεξεργάσιμο μορφότυπο κειμένου, όπως docx, odf, rtf κλπ. – όχι pdf.
 • Προκειμένου οι εισηγήσεις να είναι προσβάσιμες και από άτομα με αναπηρία, προτείνουμε ως πρότυπα τις οδηγίες που επισυνάπτονται, τόσο για τα κείμενα όσο και για τις παρουσιάσεις.
 • Παρακαλούνται οι συγγραφείς να εφαρμόσουν το πρότυπο που επισυνάπτεται στη σελίδα αυτή για το πλήρες κείμενο της εισήγησής τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Για την ομοιόμορφη παρουσίαση των πρακτικών του συνεδρίου, οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν ενδοκειμενικές βιβλιογραφικές αναφορές (σύστημα Harvard), ενώ για τη βιβλιογραφία στο τέλος των εισηγήσεων συστήνεται η χρήση του προτύπου APA (7η έκδοση). Οδηγίες για την εφαρμογή του APA 7 οι συγγραφείς μπορούν να βρουν εδώ ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια από τις μηχανές αυτόματης παραγωγής αναφοράς (ενδεικτικά), ενώ όσοι/όσες είναι εξοικειωμένοι/ες με το APA 6, μπορεί να θέλουν να ενημερωθούν για τις αλλαγές της τελευταίας έκδοσης εδώ.

Δημοσίευση εισηγήσεων

Οι εισηγήσεις, μαζί με τις παρουσιάσεις (συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό) θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND) στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα εκδοθούν πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα βίντεο που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν στο YouTube με τυπική άδεια YouTube.

Οι συγγραφείς που υποβάλουν εισήγηση σε αυτό το συνέδριο συμφωνούν στους κάτωθι όρους:

 1. Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου τους, ενώ επιτρέπουν στο συνέδριο να θέσει αυτό το αδημοσίευτο έργο υπό την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND), επιτρέποντας στους άλλους να έχουν πρόσβαση στο έργο αυτό και να το μοιράζονται με άλλους εφόσον κάνουν αναφορά στον/στη δημιουργό και την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο, ωστόσο δεν μπορούν να το αλλάξουν με κανένα τρόπο ούτε να το χρησιμοποιούν για εμπορική χρήση.
 2. Οι συγγραφείς μπορούν να αντιπαρέλθουν τους όρους αυτής της Creative Commons άδειας και να εισέλθουν σε χωριστούς, πρόσθετους συμβατικούς-δεσμευτικούς διακανονισμούς για την μη αποκλειστική διανομή και μετέπειτα δημοσίευση αυτού του έργου (π.χ. να δημοσιεύσουν μια αναθεωρημένη εκδοχή του σε ένα περιοδικό, να το εντάξουν στον κατάλογο/αποθετήριο ενός θεσμικού φορέα ή να το δημοσιεύσουν σε ένα βιβλίο), αναφέροντας την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο.
 3. Επιπλέον, οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύσουν και να μοιραστούν το έργο τους στο διαδίκτυο (π.χ. σε καταλόγους θεσμικών φορέων ή στην προσωπική τους ιστοσελίδα) κάθε στιγμή μετά τη λήξη του συνεδρίου.

 


Πρόσκληση υποβολής εργασιών Ολοκληρώθηκε

Η Οργανωτική Επιτροπή του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σας προσκαλεί να υποβάλετε την περίληψη της εισήγησής σας. Το κύριο θέμα του συνεδρίου είναι: «Πράσινες & Βιώσιμες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη μετα-COVID Εποχή» με βασικές ενότητες την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα.

Σ΄ αυτήν τη φόρμα μπορείτε να υποβάλετε τις εργασίες σας.

 

Υποβολή Περιλήψεων Ολοκληρώθηκε

Οι περιλήψεις εισηγήσεων θα υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας Easy Chair. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για την εγγραφή και την υποβολή των περιλήψεων:

Εγγραφή στο Easy Chair

 1. Πατώντας τον σύνδεσμο, θα βρεθείτε στη σελίδα του Easy Chair για το 28ο Π.Σ.Α.Β. Σε περίπτωση που έχετε ξαναχρησιμοποιήσει το Easy Chair είτε ως συγγραφέας είτε ως αξιολογητής/τρια, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας (sign in). Διαφορετικά, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση email). Θα λάβετε έναν σύνδεσμο στο email σας για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.
 2. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το σχετικό email μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος (συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά), επικοινωνήστε μαζί μας στο thalia@ionio.gr ή στο sylviap@ionio.gr.
 3. Ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο, οδηγείστε και πάλι στο Easy Chair για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Υποβολή περίληψης

 1. Επιλέξτε το σύνδεσμο "Make a new submission".
 2. Συμπληρώστε τα στοιχεία του 1ου συγγραφέα ή εναλλακτικά επιλέξτε το "click here to add yourself" ή "click here to add an associate" (αν στο παρελθόν έχετε υποβάλει με το Easy Chair, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των συν-συγγραφέων σας).
 3. Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί ή/και προσθέστε επιπλέον συγγραφείς πατώντας "Click here to add more authors".
 4. Αν στην υποβολή σας περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός συγγραφείς, επιλέξτε ποιος/α θα λαμβάνει την αλληλογραφία (corresponding author).
 5. Πεδίο “Title”: Γράψτε τον πλήρη τίτλο της εισήγησής σας στα ελληνικά. Για να συμπληρώσετε τον πλήρη τίτλο στα αγγλικά, συνεχίστε στο ίδιο πεδίο μετά από κάθετη (/).
 6. Πεδίο “Abstract”: Γράψτε την περίληψη της εισήγησής σας στα ελληνικά (200-300 λέξεις). Στη συνέχεια αφήστε μια σειρά κενή και γράψτε την περίληψη στα αγγλικά.
 7. Πεδίο “Keywords”: Γράψτε τρεις ως πέντε λέξεις-κλειδιά, η καθεμία σε διαφορετική σειρά. Στη συνέχεια συμπληρώστε τις λέξεις-κλειδιά στα αγγλικά σε διαφορετική σειρά η κάθε λέξη-κλειδί.
 8. Όταν ολοκληρώσετε την υποβολή σας, πατήστε “Submit”.
 9. Θα σας αποσταλεί email επιβεβαίωσης της υποβολής.

Τροποποίηση υποβολής

 1. Μπορείτε να τροποποιήσετε την υποβολή σας ως την τελική ημερομηνία κατάθεσης των περιλήψεων, κάνοντας “Log in” στο λογαριασμό σας και επιλέγοντας “My Submissions” από το κεντρικό μενού.
 2. Στην περίπτωση που έχετε περισσότερες από μία υποβολές, μπορείτε να επιλέξετε ποια θέλετε να τροποποιήσετε πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο “View”.
 3. Στο αριστερό μενού έχετε τις επιλογές: για τροποποίηση “Update information” ή “Update authors” και για απόσυρση “Withdraw”.

 

Αναρτημένες εργασίες (posters) Ολοκληρώθηκε

Γίνονται δεκτές εργασίες σε μορφή poster, με την ίδια διαδικασία υποβολής όπως και για τις περιλήψεις εισηγήσεων. Οι εκτυπωμένες με ευθύνη των συγγραφέων εργασίες θα αναρτηθούν στο χώρο του Συνεδρίου. Οι διαστάσεις των posters πρέπει να είναι 120Χ90 εκ., ενώ σε συνεννόηση με τους συγγραφείς θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

 

Πρόσκληση προτάσεων διοργάνωσης εργαστηρίων Ολοκληρώθηκε

Μπορείτε να μας στείλετε τις προτάσεις σας για τη διοργάνωση εργαστηρίων είτε με βάση το θέμα του συνεδρίου είτε με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των ειδικών δικτύων βιβλιοθηκών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, μέσα από το email: palc28@ionio.gr με θέμα «Πρόταση διοργάνωσης εργαστηρίου», παρέχοντας  τα παρακάτω στοιχεία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

 1. Στοιχεία διοργανωτή/τριας (ονοματεπώνυμο, ίδρυμα, email, τηλέφωνο)
 2. Τίτλος εργαστηρίου
 3. Περιγραφή του εργαστηρίου
 4. Μέσα υλοποίησης
 5. Απαιτούμενος χρόνος
 6. Επιθυμητός – ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών

 

 

 

Ενημέρωση: 16-09-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας