Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Επικοινωνία

  • Πού θα μας Βρείτε
  • Αιτήσεις
    Πρότυπα αιτήσεων που μπορούν να συμπληρωθούν από τους ενδιαφερόμενους και να επιδοθούν ή αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία της Βιβλιοθήκης.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN