Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Ρωτήστε Μας

Με την υπηρεσία «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο» μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις, απορίες και αιτήματα πληροφόρησης προς τη Βιβλιοθήκη, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφερόμενες κατηγορίες θεμάτων. Τα αιτήματα απαντώνται από τα αρμόδια μέλη του προσωπικού μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη φύση τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η υπηρεσία «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο», για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, χρησιμοποιεί ένα σύστημα ελέγχου κατάστασης του αιτήματός σας. Σε κάθε αίτημα που υποβάλλεται, δίδεται ένας μοναδικός αριθμός, τον οποίο και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε την πρόοδο και τις απαντήσεις στο αίτημά σας. Έχετε πρόσβαση στο ιστορικό όλων των αιτημάτων που έχετε υποβάλει. Για την υποβολή αιτημάτων, απαιτείται μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, αλλά έχει σχεδιαστεί και παραμετροποιηθεί ειδικά για τις ανάγκες της κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ενημέρωση: 04-05-2020
ask-ushttp://helpdesk-library.ionio.gr/
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN