Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης

Χρειάζεται κωδικός για να χρησιμοποιήσω τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης;

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης είναι εφικτή μέσα από το δίκτυο του Ιονίου Πανεπιστημίου και για τις περισσότερες δεν χρειάζεται κωδικός πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών προς τους Χρήστες.

Μπορώ να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης από υπολογιστή που βρίσκεται εκτός του δικτύου του Ιονίου Πανεπιστημίου;

Μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου. Η πλήρης χρήση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών (π.χ. πρόσβαση στο κείμενο άρθρου που παρέχεται μέσω συνδρομητικών πηγών) παρέχεται μόνο μέσω του δικτύου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι χρήστες μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας που βρίσκονται εκτός δικτύου Ιονίου Πανεπιστημίου και επιθυμούν να εξασφαλίσουν την πλήρη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, μπορούν να συνδέονται ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται για την απομακρυσμένη πρόσβαση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων του Ι.Π. (βλ. οδηγίες για σύνδεση vpn).

Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές;

Ναι, υπάρχει εναλλακτικός τρόπος για να έχει κανείς απομακρυσμένη πρόσβαση σε ορισμένες μόνο ηλεκτρονικές πηγές της HEAL-Link, που προσφέρεται μέσω της Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) της σε συνεργασία με συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους. Στόχος της Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) είναι η απλοποίηση της πρόσβασης των οργανισμών σε δικτυακούς πόρους. Με ένα απλό login (το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια με τον λογαριασμό σας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο), με τον ιδρυματικό του λογαριασμό, ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση από οπουδήποτε βρίσκεται στις συνδρομές του HEAL-Link μέσω Shibboleth. Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των μελών του Συνδέσμου να έχουν πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο των περιοδικών του οίκου, ανεξάρτητα από το σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο ή τον Internet provider που χρησιμοποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ανατρέξει κανείς εδώ.
Το περιεχόμενο διάφορων εκδοτικών οίκων είναι αυτή τη στιγμή προσβάσιμο μέσω Shibboleth, μεταξύ των οποίων οι: Taylor & Francis, Elsevier, Springer, Emerald, Project Muse, Cambridge University Press (CUP), American Institute of Physics (AIP), American Physical Society (APS) και American Chemical Society (ACS).

Έχω πρόβλημα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο κάποιου ηλεκτρονικού περιοδικού. Τι μπορεί να φταίει;

Πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων ή σε έναν εκδότη δεν σημαίνει ότι παρέχεται για το σύνολο των περιοδικών ή των ηλεκτρονικών βιβλίων του. Συχνά υπάρχει συμφωνία για την παροχή πρόσβασης σε συγκεκριμένους τίτλους ή σε συγκεκριμένες συλλογές ή ακόμη και για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Έτσι, για τα περισσότερα ηλεκτρονικά περιοδικά υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, ενώ για τα υπόλοιπα δίνονται περιλήψεις των άρθρων ή άλλου είδους πληροφορίες. Για να ελέγξετε αν οι τίτλοι των περιοδικών που σας ενδιαφέρουν προσφέρονται από τη HEAL-Link είτε επισκεφθείτε τη σελίδα Ηλεκτρονικά περιοδικά ανά εκδότη/διαθέτη και πατήστε Προβολή περιοδικών σε συγκεκριμένο εκδότη, είτε επισκεφθείτε τη σελίδα Ηλεκτρονικά περιοδικά ανά τίτλο. Εκεί θα βρείτε ποιοι τίτλοι είναι διαθέσιμοι και για ποια χρονική περίοδο.

Για να έχετε πρόσβαση στα πλήρη κείμενα άρθρων πρέπει ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Ιονίου Πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες για τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά της Βιβλιοθήκης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών προς τους Χρήστες.

Πώς μπορώ να δω τις βιβλιογραφικές παραπομπές (citations) που έχουν γίνει στις δημοσιεύσεις μου;

Στη Βιβλιοθήκη, μέσω της HEAL-Link, διατίθεται η βάση δεδομένων Scopus που παρέχει, παράλληλα με τη βιβλιογραφική αναζήτηση, τη δυνατότητα αναζήτησης και/ή πρόσβασης στις βιβλιογραφικές παραπομπές των άρθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις Υπηρεσίες για Ερευνητικό/Διδακτικό Προσωπικό>Βιβλιομετρικοί Δείκτες του ιστοτόπου της ΒΙΚΕΠ.

Πώς μπορεί κάποιος να βρει βιβλιογραφία πάνω σε ένα θέμα;

Για την εύρεση βιβλιογραφίας οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης και στην Ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link. Η Βιβλιοθήκη διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε πολλές εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά και άλλες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μέσα από τις Θεματικές Πύλες. Πληροφορίες και καθοδήγηση ζητήστε από το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών προς τους Χρήστες.

Σε τι είδους ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μπορώ να έχω πρόσβαση;

Οι ηλεκτρονικές πηγές μπορεί να είναι ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία ή βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικές, αριθμητικές, πλήρους κειμένου κ.ά. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και πληροφοριακά βιβλία, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες κ.ά.

Από πού προέρχονται αυτές οι ηλεκτρονικές πηγές;

Το μεγαλύτερο τμήμα προέρχεται από συνδρομές της HEAL-Link, δηλ. του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, του οποίου είναι μέλη όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, μερικές αποτελούν συνδρομές της ΒΙΚΕΠ του Ι.Π., ενώ ένας μεγάλος αριθμός είναι επιλεγμένες και αξιολογημένες από τη ΒΙΚΕΠ πηγές ελεύθερης πρόσβασης.

Για να διαβάσω ένα άρθρο περιοδικού ή ένα ηλεκτρονικό βιβλίο χρειάζεται να εγκαταστήσω κάποιο ειδικό λογισμικό;

Εξαρτάται από τη μορφή με την οποία δημοσιεύονται από τον εκδότη.

Συνήθως, τα άρθρα εμφανίζονται σε μορφή html και μπορούν να διαβαστούν άμεσα ή σε μορφή pdf, οπότε χρειάζεται εγκατάσταση του λογισμικού Adobe Reader που μπορείτε να εγκαταστήσετε δωρεάν στον υπολογιστή σας.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) μπορεί να δημοσιεύονται, εκτός από τις παραπάνω, και σε άλλες μορφές. Έτσι, μπορεί να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση άλλου λογισμικού, των οποίων σύνδεσμοι για δωρεάν εγκατάσταση υπάρχουν στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων ηλεκτρονικών βιβλίων.

Θα μπορούσα να βρω περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών της HEAL-Link;

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση και την καλύτερη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πηγών της HEAL-Link μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις του ιστότοπου της HEAL-Link.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN