Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Ποιος και πώς μπορεί να χρησιμοποιεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές;

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και την ευρύτερη εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα που επισκέπτεται τους χώρους της, αφού πάρει άδεια από τον υπεύθυνο και βέβαια με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται επιστημονικά ενδιαφέροντα και ανάγκες του.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης για να γράψω μια εργασία;

Ναι. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπεται στα μέλη της Βιβλιοθήκης προκειμένου να καλύψουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική ή ερευνητική ανάγκη τους. Για καλύτερη εξυπηρέτησή τους, εκτός από τους υπολογιστές, στον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται και scanners.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους υπολογιστές για να κάνω chat;

Όχι. Είναι έξω από τον επιστημονικό χαρακτήρα της χρήσης των υπολογιστών.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους υπολογιστές για να στείλω e-mail;

Ναι. Αρκεί να μην υπερβάλλετε στο χρόνο χρήσης. Μην ξεχνάτε ότι πάντα προηγούνται οι χρήστες που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

Μπορώ να εκτυπώσω την εργασία μου στη Βιβλιοθήκη;

Δυστυχώς η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει ακόμη εκτυπωτές για το κοινό.

Επιτρέπεται να εγκαταστήσω σ' ένα υπολογιστή της Βιβλιοθήκης ένα πρόγραμμα που μου χρειάζεται;

Όχι. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στο λογισμικό των υπολογιστών της, δηλ. η εγκατάσταση ή διαγραφή προγραμμάτων, η διαγραφή αρχείων, η αποθήκευση αρχείων εργασιών στο σκληρό δίσκο, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση στο υλικό τους, όπως μεταφορά υπολογιστών ή άλλου εξοπλισμού σε άλλη θέση, αφαίρεση, αποσύνδεση ή μεταφορά καλωδίων κ.ά.

Αποθήκευσα μια εργασία μου στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή της Βιβλιοθήκης και τώρα δεν τη βρίσκω. Τι συμβαίνει;

Η περιφερειακή μνήμη (σκληροί δίσκοι) των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιείται για προσωρινή μόνο αποθήκευση δεδομένων. Ο χρήστης με δική του ευθύνη πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων σε άλλα μέσα, τα οποία αυτός θεωρεί ότι του παρέχουν προσωπική ασφάλεια.

Το καθάρισμα των σκληρών δίσκων γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους περιοδικά χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Γιʼ αυτό η ΒΙΚΕΠ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών ή άλλων δεδομένων, τα οποία δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN