Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Πληροφόρηση - Εκπαίδευση

Δεν γνωρίζω πού μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα που με ενδιαφέρει και πώς τις αναζητώ. Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Απευθυνθείτε στο Γραφείο Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης. Το προσωπικό είναι στη διάθεσή σας, για να σας καθοδηγήσει σε ό,τι αφορά στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης και τη χρήση τους.

Τι είναι τα σεμινάρια της Βιβλιοθήκης; Πότε μπορώ να παρακολουθήσω;

Στην αρχή κάθε χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται σεμινάρια για τη Χρήση της Βιβλιοθήκης, τα οποία απευθύνονται σε κάθε νέο χρήστη της Βιβλιοθήκης. Σεμινάρια για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης που διαθέτει (κατάλογος, εργαλεία αναζήτησης βιβλιογραφίας, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κ.ά.) γίνονται κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο. Πραγματοποιούνται είτε βάσει προγράμματος είτε μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Εκπαίδευσης Χρηστών.

Ξέρω σε ποιο βιβλίο υπάρχουν οι πληροφορίες που χρειάζομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως τη δομή, τα σύμβολα που χρησιμοποιεί και γενικότερα τη λειτουργία του. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει;

Απευθυνθείτε στο Γραφείο Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης. Το προσωπικό είναι στη διάθεσή σας, για να σας εκπαιδεύσει στη χρήση διαφόρων τύπων πληροφοριακών βιβλίων που μπορεί να σας δυσκολεύουν, όπως π.χ. λεξικά συνωνύμων, αντίστροφα λεξικά, βιβλιογραφίες.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN