Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Αναπαραγωγή Υλικού

Χρειάζομαι ένα βιβλίο που δεν δανείζεται. Μπορώ να το φωτοτυπήσω;

Η φωτοτύπηση ολόκληρων βιβλίων απαγορεύεται (Ν. 2121/1993 & 3057/2002) χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η φωτοτύπηση μικρής έκτασης, π.χ. μερικών σελίδων, επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπική μελέτη ή έρευνα, ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μπορώ να φωτοτυπήσω λίγες σελίδες από οποιοδήποτε βιβλίο;

Για τα περισσότερα βιβλία έχετε αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν όμως κατηγορίες βιβλίων, όπως βιβλία σπάνια και πολύτιμα, τα βιβλία τέχνης, πληροφοριακά βιβλία (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) και γενικά τα βιβλία μεγάλου σχήματος, που, για να προστατευθούν από τη φθορά, δεν φωτοτυπούνται. Επίσης, το αδημοσίευτο υλικό (π.χ. πτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές) βρίσκεται στην ίδια κατηγορία.

Τι πρέπει να προσέχω κατά τη φωτοτύπηση;

Η άσκηση πίεσης στη ράχη και η παρατεταμένη έκθεση των βιβλίων στην ακτινοβολία που εκπέμπει το φωτοτυπικό μηχάνημα συντελεί στη σταδιακή φθορά τους. Γιʼ αυτό η φωτοτύπηση πρέπει να είναι περιορισμένη και να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και φροντίδα.

Επειδή τα βιβλία της Βιβλιοθήκης αποτελούν δημόσιο αγαθό, σε περίπτωση δε φθοράς ή καταστροφής είναι δύσκολο και όχι σπάνια αδύνατον να αντικατασταθούν, είναι υποχρέωση όλων να τα προστατεύουμε.

Τι ισχύει για την αναπαραγωγή ηλεκτρονικού ή μαγνητικού υλικού;

Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού και μαγνητικού υλικού, η αντιγραφή σε άλλα μέσα δεν επιτρέπεται, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας [Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/4-3-1993), Ν. 2819/2000, άρθρο 7 (ΦΕΚ 84/Α/15-3-2000), Ν. 3049/2002, άρθρο 14 (ΦΕΚ 212/Α/30-9-2002), Ν. 3057/2002, άρθρο 81 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002)].

Μπορώ να αποθηκεύσω ή να εκτυπώσω ένα μεμονωμένο άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού;

Ναι. Δεν επιτρέπεται η συστηματική αποθήκευση και/ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου βάσεων δεδομένων, τευχών ψηφιακών περιοδικών και βιβλίων, εικόνας και ήχου.

Οι χρήστες επίσης πρέπει να δεσμεύονται ότι οι πληροφορίες ή τα οποιασδήποτε μορφής αντλούμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική μελέτη ή έρευνα, ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τι θα συμβεί αν κάποιο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας αποθηκεύει ή εκτυπώνει συστηματικά περιεχόμενο από μια συνδρομητική βάση δεδομένων;

Μια τέτοια πράξη είναι επικίνδυνη τόσο για εκείνον που τη διενεργεί, γιατί παραβαίνει τη νομοθεσία, όσο και για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου, αφού ο εκδότης σύντομα θα διακόψει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων και θα ενημερώσει με συγκεκριμένα στοιχεία τη ΒΙΚΕΠ.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN