Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Οδηγοί - Ενημερωτικό Υλικό

Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΒΙ.ΚΕ.Π.
 • Οδηγίες χρήσης κινητών βιβλιοστασίων
 • Κάτοψη κινητών βιβλιοστασίων
 • Κατάθεση Πτυχιακών-Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών: Πώς, πότε και πού;
Αναζήτηση υλικού
 • Βιβλιογραφικές αναζητήσεις στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης : δυνατότητες και τεχνικές (2017)
 • Λογαριασμός Χρήστη : Ένας Οδηγός για τους Χρήστες της Υπηρεσίας
 • Ταξινομικό Σύστημα Dewey – βασικές υποδιαιρέσεις (ελληνικά)
 • Dewey’s Decimal Classification – classes (english)
 • Τοποθεσίες και Συλλογές Βιβλιοθήκης
Δανεισμός
 • Πολιτική Δανεισμού - Διαδανεισμού
 • Λογαριασμός Χρήστη : Ένας Οδηγός για τους Χρήστες της Υπηρεσίας
 • Οδηγίες υποβολής αιτήματος εύρεσης τεκμηρίων από τα κινητά βιβλιοστάσια
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης: Οδηγίες για τη σύνδεση VPN και την εφαρμογή εντοπισμού κειμενικής ομοιότητας Turnitin.

    Οδηγίες για το VPN και το Turnitin
Mέγεθος: 623.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Λογοκλοπή και Turnitin
 • Τι πρέπει να ξέρω για τη λογοκλοπή; Γενικός οδηγός (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης)
 • Πρότυπο βιβλιογραφικών παραπομπών APA : Βασικός οδηγός χρήσης
 • Πρότυπο βιβλιογραφικών παραπομπών Chicago : Βασικός οδηγός χρήσης
 • Πρότυπο βιβλιογραφικών παραπομπών Harvard : Βασικός οδηγός χρήσης
 • Οδηγός χρήσης διαδικτυακής εφαρμογής συστήματος ελέγχου πρωτοτυπίας εργασιών Turnitin (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης)
 • Ανίχνευση λογοκλοπής σε ακαδημαϊκή εργασία με χρήση της πλατφόρμας Ionio Open eClass : Οδηγός Διδακτικού Προσωπικού (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης)
 • Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού διδάσκοντα στη διαδικτυακή πλατφόρμα Turnitin (Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων)
 • Έλεγχος λογοκλοπής (Turnitin) μέσω της πλατφόρμας opencourses.ionio.gr : Τεχνικές οδηγίες για διδάσκοντες (Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων)
 • Turnitin : Συμφωνία Αδειοδότησης Τελικού Χρήστη (επίσημη μετάφραση: ΣΕΑΒ. Γραφείο Ηλεκτρονικών Πηγών)
 • Έλεγχος Λογοκλοπής (Turnitin) (Open eClass GUnet)
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Εδώ μπορείτε να βρείτε καταλόγους προσβάσιμων ηλεκτρονικών πηγών, διδακτικών εγχειριδίων και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, συμβολή της Βιβλιοθήκης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο του COVID-19. Οι τίτλοι των πόρων αποτελούν υπερσυνδέσμους, μέσω των οποίων μπορείτε να μεταφερθείτε στους αντίστοιχους ιστότοπους. Επίσης, μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη σωστή χρήση των online μαθημάτων.
 • ΣΕΑΒ - Σύντομος οδηγός για τη σωστή χρήση online μαθημάτων
 • ΣΕΑΒ - Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα: Δράση Κάλλιπος
 • Κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών, διδακτικών εγχειριδίων και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 • Κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών, διδακτικών εγχειριδίων και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στο πλαίσιο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης - Συμπλήρωμα
 • Public Books Database
 • Επιλεγμένες ηλεκτρονικές πηγές ανοικτής πρόσβασης : μια επιλογή από τις Θεματικές Πύλες της Βιβλιοθήκης.
Πληροφοριακή Παιδεία
 • Πώς να εντοπίσεις ψευδείς ειδήσεις (IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN