Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Οδηγοί - Ενημερωτικό Υλικό

Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές:

Αναζήτηση υλικού
Δανεισμός

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές:

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες & απομακρυσμένη σύνδεση
gr  pdf.png  Ανοικτή πρόσβαση: όλα όσα θέλω να ξέρω
Mέγεθος: 1.64 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Διαχείριση Βιβλιογραφίας και Λογοκλοπή
Turnitin: οδηγίες χρήσης και εγγραφής

Λογότυπος της Turnitin

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές για τη χρήση και την εγγραφή στην πλατφόρμα ελέγχου κειμενικής ομοιότητας turnitin:

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Εδώ μπορείτε να βρείτε καταλόγους προσβάσιμων ηλεκτρονικών πηγών, διδακτικών εγχειριδίων και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, συμβολή της Βιβλιοθήκης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο του COVID-19. Οι τίτλοι των πόρων αποτελούν υπερσυνδέσμους, μέσω των οποίων μπορείτε να μεταφερθείτε στους αντίστοιχους ιστότοπους. Επίσης, μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη σωστή χρήση των online μαθημάτων.

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές:

Πληροφοριακή Παιδεία

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN