Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Πτυχιακές Εργασίες

Για να καταθέσετε ηλεκτρονικά την εργασία σας, επισκεφθείτε την πλατφόρμα που ακολουθεί:

Πλατφόρμα για την Κατάθεση

Πληροφορίες σχετικά με την Κατάθεση Πτυχιακών-Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών μπορείτε να βρείτε στη εδώ είτε στη σελίδα Ενημερωτικό Υλικό > Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη.

Στην περίπτωση που θέλετε να συμβουλευτείτε πτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, επικοινωνήστε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών: 2661087323, 2661087327, LibraryLoan@ionio.gr.

Ενημέρωση: 04-05-2020
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN