Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Προσθήκη νέων τίτλων και αλλαγές σε περιοδικά του JSTOR

ShareThis
Δημοσίευση: 17-10-2005 09:43 | Προβολές: 766

Στη συλλογή Arts & Sciences III του JSTOR, στην οποία έχει συνδρομή η Βιβλιοθήκη, προστέθηκαν 5 νέοι τίτλοι περιοδικών, τα στοιχεία των οποίων είναι τα εξής:

Artibus Asiae (Arts & Sciences III Collection)
New Content: Vol. 1 – Vol. 59, no. 1/2 (1925-1999)
Moving Wall: 5 years
Publisher: Artibus Asiae Publishers
ISSN: 0004-3648

Artibus Asiae. Supplementum (Arts & Sciences III Collection)
New Content: Vols. 1 – 39 (1937-1993)
Moving Wall: 10 years
Publisher: Artibus Asiae Publishers
ISSN: 1423-0526
NOTE: No issues published 1994-1995. Vol. 40 published in 1996.

Leonardo Music Journal (Arts & Sciences III Collection)
New Content: Vols. 1 – 9 (1991-1999)
Moving Wall: 5 years
Publisher: The MIT Press
ISSN: 0961-1215

Metropolitan Museum Journal (Arts & Sciences III Collection)
New Content: Vols. 1 – 35 (1968-2000)
Moving Wall: 4 years
Publisher: The Metropolitan Museum of Art
ISSN: 0077-8958

Peabody Journal of Education (Arts & Sciences III Collection)
New Content: Vols. 1 – 72 (1923-1997)
Moving Wall: 7 years
Publisher: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
ISSN: 0161-956x

Επίσης ενημερώθηκε με ελλείποντα τεύχη το περιοδικό:

Western Folklore (Arts & Sciences III Collection)
New Content: Vol. 9, no. 3 (1950);
Vol. 13, no. 2/3 (1954);
Vol. 20, no. 4 (October, 1961);
Vol. 21, no. 1 (January, 1962);
Vol. 21, no. 2 (April, 1962);
Vol. 23, no. 1 (January, 1964);
Vol. 23, no. 4 (October, 1964)
Publisher: Western States Folklore Society
ISSN: 0043-373x

ενώ ένας τίτλος περιοδικού άλλαξε:

Population (English Edition, 2002-) (Arts & Sciences I Collection)
Previous Title: Population: An English Selection (ISSN: 1169-1018)
New Content: Vol. 57 (2002)
Publisher: Institut National d'Etudes Demographiques
ISSN: 1634-2941
NOTE: Population: An English Selection is publicly released.

Τέλος, οι παρακάτω τίτλοι των συλλογών Arts & Sciences I και II έχουν ξαναδουλευτεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα τόσο στην εικόνα τους, όσο και στην αναζήτηση:

African American Review (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Vols. 1 - 35 (1967-2001)
Moving Wall: 3 years
Publisher: St. Louis University
ISSN: 1062-4783

Callaloo (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Nos. 1 - 41 (1976-1989), Vols. 13 - 17 (1990-1994)
Fixed Wall: 1995
Publisher: The Johns Hopkins University Press
ISSN: 0161-2492

ELH (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Vols. 1 - 61 (1934-1994)
Fixed Wall: 1995
Publisher: The Johns Hopkins University Press
ISSN: 0013-8304

MLN (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Vols. 1 – 109 (1886-1994)
Fixed Wall: 1995
Publisher: The Johns Hopkins University Press
ISSN: 0026-7910

Nineteenth-Century Literature (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Vols. 1 – 56, No. 3 (1945-2001)
Moving Wall: 3 years
Publisher: University of California Press
ISSN: 0891-9356

Renaissance Quarterly (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Vols. 1 - 54 (1948-2001)
Moving Wall: 3 years
Publisher: Renaissance Society of America
ISSN: 0034-4338

Representations (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Nos. 1 – 76 (1983-2001)
Moving Wall: 3 years
Publisher: University of California Press
ISSN: 0734-6018

Speculum (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Vols. 1 – 74 (1926-1999)
Moving Wall: 5 years
Publisher: Medieval Academy of America
ISSN: 0038-7134

Studies in the Renaissance (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Vols. 1 – 21 (1954-1974)
Note: Publication absorbed by Renaissance Quarterly in 1974.
Publisher: Renaissance Society of America
ISSN: 0081-8658

Yale French Studies (Arts & Sciences I Collection)
JSTOR Coverage: Nos. 1 – 102 (1948-2002)
Moving Wall: 2 years
Publisher: Yale University Press
ISSN: 0044-0078

Geographical Journal (Arts & Sciences II Collection)
JSTOR Coverage: Vols. 2 – 22 (1857-1878); New Monthly Series: Vols. 1 - 14 (1879-1892); Vols. 1 – 165 (1893-1999)
Moving Wall: 5 years
Publisher: Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers)
ISSN: 0016-7398

The Journal of the Royal Geographical Society of London (Arts & Sciences II Collection)
JSTOR Coverage: Vols. 1 – 50 (1831-1880)
Note: Publication absorbed by Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography in 1880.
Publisher: Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers)
ISSN: 0266-6235


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN