Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Τροποποιήσεις στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης
Social Media
Δημοσίευση: 04-06-2020 16:36 | Προβολές: 1127

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33457/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2038/Β/30-5-2020) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», η παροχή των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Παραμένει σε αναστολή λειτουργίας, όπως και πολλές άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

2. Παρόλα αυτά, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους της Βιβλιοθήκης για εξυπηρέτηση των αιτημάτων των χρηστών ηλεκτρονικά.

3. Για την υποστήριξη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη κατάλογοι με ηλεκτρονικές πηγές, διδακτικά εγχειρίδια και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, καθώς και οδηγίες για τη σωστή χρήση των online μαθημάτων (Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση).

4. Επιστροφές δανεισμένου υλικού γίνονται δεκτές κατόπιν επικοινωνίας και ραντεβού ή με αποστολή με ταχυμεταφορική. Δανεισμοί δεν πραγματοποιούνται, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση σε μέλη του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση ανάγκης, αφού υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του καταλόγου (OPAC). H προσέλευση για την παραλαβή του βιβλίου γίνεται μετά από ενημέρωση μέσω e-mail από το Γραφείο Δανεισμού.

5. Για επιστροφές συγγραμμάτων «Ευδόξου», οι φοιτητές που οφείλουν να επιστρέψουν συγγράμματα πρέπει να στείλουν mail στην διεύθυνση nick@ionio.gr ή libraryloan@ionio.gr με τους τίτλους των βιβλίων που θέλουν να επιστρέψουν, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Η Βιβλιοθήκη θα κλείσει ραντεβού μαζί τους για να έρθουν στη βιβλιοθήκη να επιστρέψουν τα βιβλία. Επίσης επιστροφές γίνονται δεκτές και με ταχυμεταφορική.

6. Κατάθεση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας κατάθεσης και τα cd και/ή έντυπες εργασίες, όπου απαιτείται, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή παραδίδονται αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

7. Bεβαιώσεις μη οφειλής τεκμηρίων εκδίδονται από το Γραφείο Δανεισμού και εξακολουθούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Για οποιοδήποτε άλλο ερώτημα, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στα 26610-87323-87327-87339 ή ηλεκτρονικά στο email libraryloan@ionio.gr
Ώρες Επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09.00 – 15.00.

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης, καθώς και από τη σελίδα της στο Facebook.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN