Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Εθνικό Σχέδιο για την Ανοικτή Επιστήμη
Social Media
Δημοσίευση: 01-07-2020 11:01 | Προβολές: 1252

Η Ομάδα εργασίας για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα, μια συνεργατική πρωτοβουλία έντεκα εθνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών και είκοσι έξι ερευνητικών υποδομών και πρωτοβουλιών πολιτών, μόλις δημοσίευσε τη συλλογική πρόταση στόχων, πολιτικών, δεσμεύσεων & δράσεων προσβλέποντας στην υιοθέτησή τους & στην ισότιμη συμμετοχή της χώρας στο European Open Science Cloud (EOSC) με τίτλο Εθνικό Σχέδιο για την Ανοικτή Επιστήμη.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN