Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ανοικτή πρόσβαση στο Dictionary of Drugs
Social Media
Δημοσίευση: 22-07-2020 09:59 | Προβολές: 1971

Ενημερωμένο για να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες έρευνες για το COVID-19, το Dictionary of Drugs διατίθεται προς όλους από τον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis έως τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η βάση δεδομένων παρουσιάζει ακριβείς ενημερωμένες και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που κυκλοφορούν σήμερα, αυτά που υποβάλλονται σε κλινικές δοκιμές και φαρμακολογικά εργαλεία.

Από τον ίδιο εκδοτικό οίκο διατίθεται ελεύθερα και διαδραστικός περιοδικός πίνακας της CHEMnetBASE.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN