Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο Gradescope ως το τέλος του χρόνου
Social Media
Δημοσίευση: 03-09-2020 10:36 | Προβολές: 1101

Στο πλαίσιο της συνδρομής μας στο Turnitin, μας δίνεται δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στο Gradescope ως τις 31/12/2020. Το Gradescope είναι ένα εργαλείο γρήγορης και αποδοτικής βαθμολόγησης γραπτών, τόσο χειρόγραφων όσο και ψηφιακών αρχείων, από τον/την διδάσκοντα/-ουσα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ ή γραφτείτε σε ένα από τα εβδομαδιαία σεμινάρια.

  Για να αποκτήσετε λογαριασμό:

  1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα: https://www.gradescope.com/
  2. Επιλέξτε: “Sign Up For Free”
  3. Διαλέξτε: Instructor
  4. Συμπληρώστε την φόρμα. Στο σημείο: “How did you hear about us? (OPTIONAL)” μπορείτε να γράψετε: “We have a Turnitin subscription and we would like to benefit of the free trial.”

Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN