Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Νέα λειτουργία στο Turnitin
Social Media
Δημοσίευση: 15-09-2020 14:42 | Προβολές: 1108

Σύμφωνα με την Turnitin, ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους οι φοιτητές/μαθητές προσπαθούν να αποφύγουν τον έλεγχο ομοιότητας είναι μέσω τροποποιήσεων κειμένου όπως η χρήση λευκών χαρακτήρων σε λευκό φόντο ή η αντικατάσταση χαρακτήρων ή/και συμβόλων από άλλο αλφάβητο.

Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, η Turnitin πρόσθεσε μια επιπλέον λειτουργία την αναφορά ομοιότητας: στα αποτελέσματα που εμφανίζονται στα δεξιά της αναφοράς, έχει περιληφθεί το σύμβολο μιας σημαίας. Επιλέγοντάς το, οι διδάσκοντες/-ουσες πληροφορούνται αν και σε ποιο σημείο οι φοιτητές/μαθητές έχουν τροποποιήσει το κείμενο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιχειρήσουν να παρακάμψουν τον έλεγχο.

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα σημαιών εδώ  και, στη συνέχεια, συνδεθείτε και ελέγξτε τη νέα λειτουργία.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN