Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενιαία Μηχανή Αναζήτησης του Σ.Ε.Α.Β.

Social Media
Δημοσίευση: 13-01-2021 12:16 | Προβολές: 1066
image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της Ενιαίας Μηχανής Αναζήτησης του Σ.Ε.Α.Β. και η μεταφορά της σε νέα υποδομή.

"Η αναβαθμισμένη έκδοση του λογισμικού αναζήτησης σε συνδυασμό με τη νέα υποδομή, προσφέρει αυξημένη ταχύτητα αναζήτησης και εμφάνισης αποτελεσμάτων και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα άρθρα από τους εκδότες με τους οποίους ο Σ.Ε.Α.Β. έχει σύμβαση. 

Η Ενιαία Μηχανή Αναζήτησης, φιλοξενεί τις συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών και τα MARC Records των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά φτάνει σε επίπεδο άρθρου ενώ στα ηλεκτρονικά βιβλία σε επίπεδο τίτλου βιβλίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλών φίλτρων μεταδεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος, καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου".


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN