Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Πρόγραμμα δημοσιεύσεων με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ: Ενημέρωση για τις συμφωνίες της τριετίας 2022-24

ShareThis
Δημοσίευση: 20-01-2023 10:04 | Προβολές: 130
image

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σας ενημερώνει για τις συμφωνίες της τριετίας 2022-2024 που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με τους εκδότες για να μπορούν οι ερευνητές/νήτριές μας να δημοσιεύουν με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης. Έχουν πλέον υπογραφεί όλες οι σχετικές συμφωνίες, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε στον Οδηγό και στο ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών που έχει συντάξει η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ.

Δείτε συνοπτικά τους εκδότες με τους οποίους έχουμε συμφωνία ανά είδος κάλυψης: 

Πλήρης απαλλαγή:
- Cambridge University Press
- De Gruyter
- IEEE
- Royal Society of Chemistry
- Wiley (Σε αναστολή μέχρι τις 31/03/23)
- Oxford University Press
- Institute of Physics
- Springer
- Association for Computing Machinery
 
Έκπτωση (20%)
- Elsevier
- SAGE

Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN