Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Δημοσίευση αναφοράς για τα Προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ - Α' εξάμηνο 2023

ShareThis
Δημοσίευση: 03-10-2023 09:21 | Προβολές: 752
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η αναφορά του πρώτου εξαμήνου για το έτος 2023. Η αναφορά περιλαμβάνει όλους τους εκδότες που έχουν πλήρη απαλλαγή ή έκπτωση από το κόστος δημοσίευσης. Δεν περιλαμβάνονται τα προγράμματα συμμετοχής SCOAP3 και OLH για τα οποία παρέχονται στοιχεία σε ετήσια βάση.

Μπορείτε να βρείτε την αναφορά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://scholarly.heal-link.gr/monitoring/year2023/.

Συνολικά καλύφθηκαν 765 δημοσιεύσεις, από τις οποίες το 90% υποστηρίχθηκε από τον ΣΕΑΒ με πλήρη απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης. Ο αριθμός αυτός διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το περσινό πρώτο εξάμηνο, όπου είχαν καταγραφεί 130 δημοσιεύσεις. Όμως, καθώς το έτος 2022 αποτελούσε το πρώτο έτος λειτουργίας των νέων συμφωνιών του ΣΕΑΒ και υπήρξαν καθυστερήσεις στην έναρξη ορισμένων από αυτές, μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και σύγκριση της αύξησης των δημοσιεύσεων μέσω του ΣΕΑΒ από τους ερευνητές και τις ερευνήτριες θα μπορούσε να γίνει σε μετέπειτα στάδιο.

Οι εκδότες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι ο Springer με 310 δημοσιεύσεις και ο Wiley με 140 δημοσιεύσεις. Ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε αυτούς τους εκδότες εξηγεί την αύξηση των δημοσιεύσεων σε υβριδικά περιοδικά, οι οποίες αποτελούν το 87,7% του συνολικού αριθμού, σε σχέση με το 62,3% της ίδιας περιόδου του περασμένου έτους. Παρά την προσθήκη νέων ανοικτών αδειών, όπως η ACM License, η άδεια CC BY εξακολουθεί να καταλαμβάνει σχεδόν το ίδιο ποσοστό, 64,6% φέτος, σε σχέση με το 61,5% του περσινού πρώτου εξαμήνου. Τέλος, σημειώνεται ότι δίπλα στις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πλέον προστίθενται και δημοσιεύσεις σε συνέδρια, αφού κάτι τέτοιο επιτρέπεται μέσω της συμφωνίας με την ACM.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN