Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Πρόσκληση και Πρόγραμμα "ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ"

ShareThis
Δημοσίευση: 21-11-2023 09:24 | Προβολές: 637
Έναρξη: 24-11-2023 |Λήξη: 04-12-2023
[Σε Εξέλιξη]
image

Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου, από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές, που ενδιαφέρονται για την προστασία και την αξιοποίηση της έρευνάς τους. Το Εργαστήριο έχει τη μορφή 4 online σπονδυλωτών ενοτήτων και συμπληρωματικών κατ’ ιδίαν συναντήσεων, και θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

  1. Ενότητα 1 (Ε1): Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 - Μορφές Μεταφοράς Τεχνολογίας | Μορφές Διανοητικής Ιδιοκτησίας | Βιομηχανική ιδιοκτησία και διαδικασίες κατοχύρωσης | Το μοντέλο μεταφοράς τεχνολογίας (Develop+Protect+Commercialize)
  2. Ενότητα 2 (Ε2): Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023 - Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας | Έρευνα και Ανάπτυξη | Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  3. Ενότητα 3 (Ε3): Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 - Επιχειρηματικό Σχέδιο | Χρηματοοικονομικά Επιχειρηματικού Σχεδίου
  4. Ενότητα 4 (Ε4): Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 - Presentation skills | Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας

Ώρες παρακολούθησης 10:00-14:00

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ενθάρρυνση και εκπαίδευση των ερευνητών  στα βήματα που οδηγούν με συστηματικό τρόπο στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας τους.

Η εκπαίδευση προσφέρει 8 συμπληρωματικές ώρες, για κατ’ ιδίαν συναντήσεις επιχειρηματικής ωρίμανσης με τους εκπαιδευτές, οι οποίες θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου. 

Είναι μία  εξαιρετική ευκαιρία για τους ερευνητές να συναντηθούν με έμπειρους επαγγελματίες που κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της μεταφοράς τεχνολογίας και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν μεθόδους και τεχνικές που αποτελούν σημαντικά εργαλεία της διαδικασίας αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα του Εργαστηρίου.

Εγγραφή-Registration | Από το Εργαστήριο στην Αγορά: https://my.ru.aegean.gr/hl/web_documents_submissions/public/submission/fc719e70-9cd1-4ba8-a77b-f9475c4b1e72/6847d760-d82d-4274-9639-82a0ce49c6d7 

Πληροφορίες: email: ru-tto@aegean.gr

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου», της Πράξης «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5136151, Κωδ. 80824), του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN