Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Δωρεές - Χορηγίες

Δωρεά τεκμηρίων

Για τον εμπλουτισμό των συλλογών της, η ΒΙΚΕΠ γίνεται αποδέκτης και ενθαρρύνει τις δωρεές βιβλίων, περιοδικών ή και άλλου υλικού, έντυπου, χειρόγραφου ή ψηφιακού, μεμονωμένων τίτλων και ολόκληρων συλλογών, μετά από αξιολόγηση από τον/την Προϊστάμενο/μένη και τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. 

Για οποιαδήποτε δωρεά υλικού προς τη ΒΙΚΕΠ, απαιτείται ο/η δωρητής/τρια να εκδηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του/της, συμπληρώνοντας τη σχετική Αίτηση, καθώς και τον Κατάλογο των τεκμηρίων (σε docx ή pdf), στον οποίο συμπληρώνεται και μια σύντομη περιγραφή του υλικού. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email mavromichali@ionio.gr.

Η Βιβλιοθήκη εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη όλης ή μέρους της δωρεάς, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία περιγράφονται στην Πολιτική αποδοχής και διαχείρισης δωρεών.

Πληροφορίες: κ. Μαρίνα Μαυρομιχάλη, 26610 87322, mavromichali@ionio.gr.

Δωρεά υλικών και οικονομική ενίσχυση

Η Βιβλιοθήκη γίνεται αποδέκτης δωρεών που αφορά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έπιπλα, εκθέματα κ.ά. είτε σε οικονομική ενίσχυση.

Πληροφορίες: κ. Μαρίνα Μαυρομιχάλη, 26610 87322, mavromichali@ionio.gr.

Διαδικασία δωρεάς βιβλίων σε άλλες Βιβλιοθήκες 

Η ΒΙΚΕΠ μπορεί να αποφασίζει για τη δωρεά βιβλίων, περιοδικών ή άλλο υλικό προς άλλες Βιβλιοθήκες, ακαδημαϊκές, δημόσιες ή άλλου είδους κατόπιν σχετικής εισήγησης του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος και έγκριση του/της Προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης της ΒΙΚΕΠ. Σε ιδιαίτερα μεγάλες δωρεές ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας της ΒΙΚΕΠ. 
Εφόσον εκφραστεί γραπτό ενδιαφέρον από κάποια βιβλιοθήκη για αποδοχή της δωρεάς, γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία στα αντίτυπα και η δωρεά συσκευάζεται και αποστέλλεται ή καλείται η ενδιαφερόμενη βιβλιοθήκη να την παραλάβει.

gr  pdf.png  Πολιτική δωρεών στη Βιβλιοθήκη
Mέγεθος: 786.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση κατάθεσης δωρεάς στη Βιβλιοθήκη
Mέγεθος: 778.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Κατάλογος τεκμηρίων δερεάς (σε pdf)
Mέγεθος: 485.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Κατάλογος τεκμηρίων δερεάς (σε docx)
Mέγεθος: 47.09 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Ενημέρωση: 18-09-2023
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN