Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Γενικές Πληροφορίες

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου συνιστά ένα δίκτυο βιβλιοθηκών με την Κεντρική Βιβλιοθήκη στην Κέρκυρα και Μονάδες και/ή Παραρτήματα στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα. Στις συλλογές της συγκεντρώνει περισσότερους από 120.000 τόμους βιβλίων, 1.300 τίτλους έντυπων περιοδικών εκδόσεων, περισσότερα από 3.500 οπτικοακουστικά τεκμήρια (CDs, δίσκους βινυλίου, μικροφόρμες κ.ά.), μια συλλογή χαρτών, καθώς και χιλιάδες ψηφιακά τεκμήρια, ενώ προσφέρουμε στους/στις χρήστες μας όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN