Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Ανάπτυξη – Συνεργασίες

Ανάπτυξη

Τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ με τα έργα «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του συστήματος βιβλιοθηκών του Ιονίου Πανεπιστημίου» ενίσχυσαν εξαιρετικά τη Βιβλιοθήκη – όπως και όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες την περίοδο 1995-2006 – και την οδήγησαν στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη. Ενδεικτικά σημεία αναφοράς: η πλήρης αυτοματοποίηση, σημαντικός εμπλουτισμός της συλλογής με έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, προμήθεια πάγιου και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προμήθεια αντικλεπτικού συστήματος, δημιουργία ιστοτόπου, δημιουργία θεματικών πυλών, ψηφιοποίηση σπανίων τεκμηρίων, πρόγραμμα διόρθωσης θεματικών επικεφαλίδων κ.ά.


Συνεργασίες

Μέλος του Σ.Ε.Α.Β.

Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), συμμετέχει δε, εκτός από την Κοινοπραξία (ηλεκτρονικές πηγές, διαδανεισμός, ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β., συλλογικός κατάλογος):

  • Στο υποέργο «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS – Integrated Library System as a Service)»,
  • Στις Ομάδες Εργασίας Βιβλιοθηκονομικών Θεμάτων και Κοινών Πολιτικών του ILSaS με 3 μέλη του προσωπικού της,
  • Στο συνεργατικό δίκτυο AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library), που στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Ενημέρωση: 04-05-2020
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN