Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Οργανωτική Δομή

H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί αυτοτελή και αποκεντρωμένη υπηρεσία του Ιονίου Πανεπιστημίου σε επίπεδο διεύθυνσης.

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, βάσει του οποίου ορίζεται επίσης η διοικητική της διάρθρωση σε τμήματα και οι αρμοδιότητές τους.

gr  pdf.png  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Mέγεθος: 1010.74 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 10-03-2023
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN