Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Μαρίνα Μαυρομιχάλη

Βαθμίδα: Διοικητική Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 2661087322
Email: mavromichali@ionio.gr

Μαυρομιχάλη Μαρίνα

Ενημέρωση: 13-11-2023

Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN