Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Μαρίνα Μαυρομιχάλη

Βαθμίδα: Διοικητική Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 2661087327, 2661087322
Email: blemarin@ionio.gr

Μαυρομιχάλη Μαρίνα

Ενημέρωση: 04-05-2020

Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN