Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Εκδόσεις της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Βιβλιογραφικό Δελτίο της, βιβλιογραφίες και ειδικούς καταλόγους, τους ετήσιους Απολογισμούς της και τα Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών, καθώς και άλλου είδους εργασίες αυτόνομα ή εντός συνεργασιών.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN