Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Βιβλιογραφικό Δελτίο

Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (2013-  ).

e-ISSN 2732-9461

Στο «Βιβλιογραφικό Δελτίο» περιέχεται το σύνολο των τεκμηρίων κάθε είδους που εισάγονται σε μια χρονική περίοδο, συνήθως το εξάμηνο αναφοράς, στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης από το Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου. Τη γενική επιμέλεια έχει η Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά. Σχεδιασμός εξωφύλλου: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος.

Ενημέρωση: 01-04-2022
Τεύχος 17/18, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2021

Επιμέλεια έκδοσης: Σύλβια Πουλημένου, Βιβλιοθηκονόμος – Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου

gr  pdf.png  2021 - Τεύχος 17/18
Mέγεθος: 2.66 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 15/16, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2020

Επιμέλεια έκδοσης: Φανή Κουλούρη, Βιβλιοθηκονόμος – Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου

gr  pdf.png  2020 - Τεύχος 15/16
Mέγεθος: 3.25 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 13 και Τεύχος 14, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019

Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης - Φανή Κουλούρη, Βιβλιοθηκονόμοι – Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου

gr  pdf.png  2019 - Τεύχος 14
Mέγεθος: 2.3 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  2019 - Τεύχος 13
Mέγεθος: 2.34 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 11/12, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018

Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος – Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου

gr  pdf.png  2018 – Τεύχος 11/12
Mέγεθος: 638.54 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 9/10, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2017

Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος – Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου

gr  pdf.png  2017 – Τεύχος 9/10
Mέγεθος: 620.84 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 7/8, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016

Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος - Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου

gr  pdf.png  2016 – Τεύχος 7/8
Mέγεθος: 414.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 5 και Τεύχος 6, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2015

Επιμέλεια έκδοσης: Φανή Κουλούρη - Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμοι – Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου

gr  pdf.png  2015 – Τεύχος 6
Mέγεθος: 511.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  2015 - Τεύχος 5
Mέγεθος: 1.41 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 3 και Τεύχος 4, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014

Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος – Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου

gr  pdf.png  2014 – Τεύχος 4
Mέγεθος: 2.27 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  2014 – Τεύχος 3
Mέγεθος: 2.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 1 και Τεύχος 2, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2013

Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος – Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου

gr  pdf.png  2013 – Τεύχος 2
Mέγεθος: 1.54 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  2013 – Τεύχος 1
Mέγεθος: 1.63 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN