Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Βιβλιογραφικό Δελτίο

Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (2013-  ).

Στο «Βιβλιογραφικό Δελτίο» περιέχεται το σύνολο των τεκμηρίων κάθε είδους που εισάγονται σε μια χρονική περίοδο, συνήθως το εξάμηνο αναφοράς, στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης από το Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου. Τη γενική επιμέλεια έχει η Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά.

Τεύχος 13, Ιανουάριος - Ιούνιος 2019
Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος

– Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου.

    2019 - Τεύχος 13
Mέγεθος: 543.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 11/12, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018
Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος

– Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου.

    2018 – Τεύχος 11/12
Mέγεθος: 638.54 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 9/10, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2017
Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος

– Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου.

    2017 – Τεύχος 9/10
Mέγεθος: 620.84 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 7/8, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016
Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος

Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου.

    2016 – Τεύχος 7/8
Mέγεθος: 414.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 5 και Τεύχος 6, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2015
Επιμέλεια έκδοσης: Φανή Κουλούρη - Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμοι

– Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου.

    2015 – Τεύχος 6
Mέγεθος: 511.24 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    2015 - Τεύχος 5
Mέγεθος: 1.41 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 3 και Τεύχος 4, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014
Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος

– Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου.

    2014 – Τεύχος 4
Mέγεθος: 2.27 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    2014 – Τεύχος 3
Mέγεθος: 2.12 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τεύχος 1 και Τεύχος 2, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2013
Επιμέλεια έκδοσης: Χρήστος Κουλουρίδης, Βιβλιοθηκονόμος

– Τμήμα Βιβλιογραφικού Ελέγχου.

    2013 – Τεύχος 2
Mέγεθος: 1.54 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    2013 – Τεύχος 1
Mέγεθος: 1.63 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN