Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Αυτοτελή δημοσιεύματα

Πρακτικά 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2022 (2023)

Πράσινες και Βιώσιμες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στη μετά-COVID εποχή : 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Κέρκυρα 19-21 Οκτωβρίου 2023 : πρακτικά.

Το Αρχείο του Ινστιτούτου Ελαίας Κέρκυρας (2019)

Επιμέλεια: Ευστάθιος Πουλιάσης - Πρόλογος: Κωνσταντίνος Αγγελάκος

Οδηγός Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (έντυπη έκδοση 2007)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2007

Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2004 (2007)

Μετα-Βιβλιοθήκες : Οι Βιβλιοθήκες µετά το ∆ιαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό : 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004 : πρακτικά.

Μεγάλα βιβλία : κατάλογος έκθεσης παλαιών βιβλίων μεγάλου σχήματος (έντυπη έκδοση 2004)

Μεγάλα βιβλία : κατάλογος έκθεσης παλαιών βιβλίων μεγάλου σχήματος (έντυπη έκδοση 2004) – συνέκδοση με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN