Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Αυτοτελή δημοσιεύματα

Το Αρχείο του Ινστιτούτου Ελαίας Κέρκυρας (2019)
Επιμέλεια: Ευστάθιος Πουλιάσης - Πρόλογος: Κωνσταντίνος Αγγελάκος

Επιμέλεια: Ευστάθιος Πουλιάσης - Πρόλογος: Κωνσταντίνος Αγγελάκος

Οδηγός Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (έντυπη έκδοση 2007)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2007

Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2004 (2007)
Μετα-Βιβλιοθήκες : Οι Βιβλιοθήκες µετά το ∆ιαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό : 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004.

Μετα-Βιβλιοθήκες Οι Βιβλιοθήκες µετά το ∆ιαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Κέρκυρα 13-15 Οκτωβρίου 2004.

Μεγάλα βιβλία: κατάλογος έκθεσης παλαιών βιβλίων μεγάλου σχήματος (έντυπη έκδοση 2004)
συνέκδοση με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μεγάλα βιβλία: κατάλογος έκθεσης παλαιών βιβλίων μεγάλου σχήματος(έντυπη έκδοση 2004)– συνέκδοση με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN