Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Βιβλιογραφίες – Θεματικοί Κατάλογοι

Χαρτογραφία με σημειακή αναφορά στην Κέρκυρα : Κατάλογος έκθεσης (2017)

Επιμέλεια, έρευνα: Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά, Τάνια Μαρούλη - Ψηφιοποίηση: Σωκράτης Πουλής

Αρχεία και αρχειονομία : Ένας κατάλογος από την έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή της Βιβλιοθήκης (2015)
Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας : Ένας κατάλογος από την έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή της Βιβλιοθήκης (2015)
Γύρω από την ένωση των Επτανήσων : Ένας κατάλογος από την έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης (2015)
Μουσεία και Μουσειολογία : Ένας κατάλογος από την έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή της Βιβλιοθήκης (2015)
Περιβάλλον – Οικολογία : Ένας κατάλογος από την έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή της Βιβλιοθήκης (2015)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN