Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών

ΜΟΔΙΠΑΒ Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΙΚΕΠ 2021
Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΜΟΔΙΠΑΒ Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΙΚΕΠ κατά τη διάρκεια της πανδημίας 2021

ΜΟΔΙΠΑΒ Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΙΚΕΠ 2017
Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΜΟΔΙΠΑΒ Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΙΚΕΠ 2017

ΜΟΔΙΠΑΒ Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΙΚΕΠ 2014
Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΜΟΔΙΠΑΒ Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΙΚΕΠ 2014

ΜΟΔΙΠΑΒ Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΙΚΕΠ 2013
Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΜΟΔΙΠΑΒ Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών ΒΙΚΕΠ 2013

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN