Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ετήσιοι Απολογισμοί

Απολογισμός 2018

Σύνταξη: Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΙΚΕΠ.

    Απολογισμός 2018
Mέγεθος: 2.44 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Απολογισμός 2017

Σύνταξη: Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΙΚΕΠ.

    Απολογισμός 2017
Mέγεθος: 548.05 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Απολογισμός 2016

Σύνταξη: Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΙΚΕΠ

    Απολογισμός 2016
Mέγεθος: 478.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Έκθεση πεπραγμένων Τμήματος Υπηρεσιών Χρηστών και Διοίκησης 2012-2014
Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του Τμήματος Υπηρεσιών Χρηστών και Διοίκησης για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014.

Σύνταξη: Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΙΚΕΠ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN