Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρία

Η Βιβλιοθήκη μας έχει ως αποστολή την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ως εκ τούτου, η Βιβλιοθήκη θεωρεί ότι ο χώρος, τα προγράμματα και οι διαδικασίες της οφείλουν να απευθύνονται σε όλους με στόχο την αυτοεξυπηρέτηση και τη συμπερίληψη. Τα μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης, χρήσης ή ανάγνωσης, ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να διαμορφώνονται οι δομές εκείνες και οι υπηρεσίες που ανοίγουν δρόμο για όλους.

Υποδομές

Το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμο από άτομα με κινητικά προβλήματα, για την εσωτερική μετακίνηση δε είναι διαθέσιμος ανελκυστήρας. Σε κάθε όροφο υπάρχουν κατάλληλα σχεδιασμένοι χώροι υγιεινής.

Υπηρεσίες

Ιστοχώρος

Ο ιστοχώρος της Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία, διαθέτοντας επιλογές όπως, ανάγνωση κειμένου, αυξομείωση μεγέθους γραμματοσειράς, ρύθμιση αντιθέσεων.

AMELib

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο Συνεργατικό Δίκτυο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) για την ανάπτυξη της AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library).

Η AMELib στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, προσφέροντας προσβάσιμο περιεχόμενο μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι εγγράφονται στην υπηρεσία και αποκτούν το δικαίωμα πρόσβασης στη συλλογή, αλλά και τη δυνατότητα να ζητήσουν οι ίδιοι τη μετατροπή των βιβλίων που χρειάζονται για τις σπουδές τους. 

Ενημέρωση: 17-05-2023
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN