Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαδανεισμός

Μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού, η Βιβλιοθήκη μπορεί να δανειστεί για λογαριασμό σας βιβλία, άρθρα περιοδικών και άλλα τεκμήρια που δεν διαθέτει στη συλλογή της από άλλη συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη και δίκτυα διαδανεισμού. Ονομάζεται και «Δανεισμός μεταξύ βιβλιοθηκών».

Ο διαδανεισμός στηρίζεται στην αρχή της κοινής χρήσης πόρων μεταξύ βιβλιοθηκών, γι’ αυτό είναι υπηρεσία που τελείται μεταξύ βιβλιοθηκών και όχι μεταξύ χρηστών βιβλιοθηκών. Στο εν λόγω πλαίσιο, η ΒΙΚΕΠ συνεργάζεται με:

  • Όλες τις Βιβλιοθήκες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ΣΕΑΒ.
  • Ειδικές βιβλιοθήκες με θεματολογία σχετική με τις επιστήμες που θεραπεύονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου).
  • Μουσεία και Πινακοθήκες.
  • Άλλες Βιβλιοθήκες και Οργανισμούς που θα κρίνονται κατά περίπτωση.

 

Διαδικασία Διαδανεισμού

Διαδανεισμός Περιοδικών

Για διαδανεισμό άρθρων περιοδικών μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό που σας ενδιαφέρει στον παρακάτω κατάλογο:


https://eskep.ekt.gr/

Διαδανεισμός Βιβλίων

Για διαδανεισμό βιβλίων μπορείτε να μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό που σας ενδιαφέρει σε έναν από τους δυο καταλόγους που παρατίθενται εδώ:


https://zephyr.lib.uoc.gr/

http://opac.seab.gr/*gre

Πληροφορίες: κ. Νίκος Αναστασίου, 2661087339, nick@ionio.gr

Ενημέρωση: 04-05-2020
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN