Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Εύδοξος

Πρόκειται για μία υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων της επικράτειας.

Επίσημος ιστοχώρος: https://eudoxus.gr/ 

Η BIKEΠ κατά τη διάρκεια του έτους δέχεται επιστροφές συγγραμμάτων από φοιτητές/τριες που τα παρέλαβαν εσφαλμένα μέσω του συστήματος Εύδοξος. Για την επιστροφή των βιβλίων πρέπει να έχει γίνει από το σύστημα Εύδοξος πρώτα η εκκαθάριση του εξαμήνου και να έχει βεβαιωθεί εκκρεμότητα στο/στη φοιτητή/τρια. Αν έχετε κι εσείς εκκρεμότητα, σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στο λογαριασμό σας στην εφαρμογή του Ευδόξου.

Επιστρέφετε τα βιβλία στο Γραφείο Ευδόξου της Βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας την παρακάτω δήλωση επιστροφής συγγραμμάτων, για να πραγματοποιηθεί η αποδέσμευσή σας στο σύστημα και, αν δεν έχετε άλλη εκκρεμότητα, να μπορείτε να κάνετε νέα δήλωση συγγραμμάτων.

ΕΥΔΟΞΟΣ Δήλωση Επιστροφής Συγγραμμάτων
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΤΜΗΜΑ  
ΑΡΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
Δηλώνω ότι παρέδωσα στη Βιβλιοθήκη τα παρακάτω συγγράμματα από το σύστημα Εύδοξος (Τίτλος / Συγγραφέας):
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Πληροφορίες: Νίκος Αναστασίου, 2661087339, nick@ionio.gr

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN