Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Αιτήσεις

Πρότυπα αιτήσεων που μπορείτε να συμπληρώσετε και να επιδώσετε ή να αποστείλετε μέσω της υπηρεσίας Ρωτήστε μας ή με e-mail στην αρμόδια υπηρεσία της Βιβλιοθήκης. Η αίτηση νέου μέλους για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ηλεκτρονική και επιδίδεται κατευθείαν με την υποβολή.

Δανεισμός

Εύδοξος

 

Ενημέρωση: 07-02-2022
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN