Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Έκδοση Κάρτας Μέλους

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ι.Π.είναι αυτοδικαίως μέλη της Βιβλιοθήκης, με δικαίωμα χρήσης του υλικού της και χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε συνδρομής.

Μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης είναι απαραιτήτως εφοδιασμένα με ειδική κάρτα μέλους, η οποία εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-ης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών, 2661087323, 2661087327, LibraryLoan@ionio.gr.

Εξωτερικοί χρήστες

Σε ειδικές περιπτώσεις, εξωτερικοί χρήστες μπορεί με αίτησή τους προς την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης να γίνουν αποδεκτοί ως μέλη της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Τέτη Κώτση, 2661087323, 2661087340, tilema@ionio.gr.

Διαβάστε την Πολιτική Δανεισμού-Διαδανεισμού.

    Πολιτική Δανεισμού-Διαδανεισμού
Mέγεθος: 734.61 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN