Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Έκδοση Κάρτας Μέλους

Φόρμα Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Μέλους της Βιβλιοθήκης

* Υποχρεωτικά Πεδία

*
Το επώνυμό σας με κεφαλαίους χαρακτήρες
*
Το όνομά σας με κεφαλαίους χαρακτήρες
**

*

*
Πόλη, Οδός αριθμός, Ταχ. κώδικας

Πόλη, Οδός αριθμός, Ταχ. κώδικας
*

**

*

*

*

*


*

*

*
πχ Καθηγητής 1ου Λυκείου Κέρκυρας
*

Λήψη Νέου Κωδικού
[Λήψη Νέου Κωδικού]

* Συμπληρώστε τον κωδικό όπως εμφανίζεται στην εικόνα

Μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ι.Π. είναι αυτοδικαίως μέλη της Βιβλιοθήκης, με δικαίωμα χρήσης του υλικού της και χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε συνδρομής.

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης είναι απαραιτήτως εφοδιασμένα με κάρτα μέλους, η οποία εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη μετά από αίτηση μέσω της παραπάνω "Φόρμας Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Μέλους της Βιβλιοθήκης". Ως κάρτα μέλους χρησιμοποιείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), αφού ενεργοποιηθεί από τη Βιβλιοθήκη.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών, 2661087323, 2661087327, LibraryLoan@ionio.gr.

Εξωτερικοί χρήστες

Σε ειδικές περιπτώσεις, εξωτερικοί χρήστες μπορεί με αίτησή τους προς τη Βιβλιοθήκη, επίσης μέσω της παραπάνω "Φόρμας Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Μέλους της Βιβλιοθήκης", να γίνουν αποδεκτοί ως μέλη της Βιβλιοθήκης. Απαραίτητη προϋπόθεση: η μόνιμη διαμονή τους στην Κέρκυρα.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Τέτη Κώτση, 2661087323, 2661087340, tilema@ionio.gr.


Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα, που συμπληρώνετε στην παρούσα αίτηση, συλλέγονται με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου μελών στο σύστημα διαχείρισης της Βιβλιοθήκης.
 2. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο για την ηλεκτρονική αίτηση όσο και για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων σας στο πληροφοριακό σύστημα της Βιβλιοθήκης.
 3. Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα χρειάζονται, και διατηρούνται στην ηλεκτρονική αίτηση για 30 ημέρες και στην ηλεκτρονική καταχώρηση στο σύστημα της Βιβλιοθήκης για όσο διάστημα διαρκεί η φοιτητική ή ακαδημαϊκή σας ιδιότητα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εξαιρούνται τα μέλη ΔΕΠ που έχουν αφυπηρετήσει και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξακολουθούν να δανείζονται.
 4. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους.
 5. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:
  1. ενημέρωση για το πώς τα επεξεργαζόμαστε
  2. πρόσβαση σε αυτά, δηλαδή ποια προσωπικά δεδομένα διατηρούμε
  3. διόρθωσή τους, αν θεωρείτε ότι κάτι έχει αλλάξει ή είναι ανακριβές
  4. διαγραφή κάποιων από αυτά, και
  5. περιορισμό της επεξεργασίας τους, εφόσον επιτρέπεται και δεν παρακωλύεται η λειτουργία του δανεισμού.
 1. H Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας, για να σας υπενθυμίσει ενδεχόμενη εκπρόθεσμη οφειλή δανεισθέντος υλικού εκ μέρους σας ή να προβεί σε κάποια άλλη ενημέρωση σχετική με τα δανεισμένα από εσάς τεκμήρια, αν κριθεί απαραίτητο.
 2. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας ή πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται, μπορείτε να στείλετε e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο dpo@ionio.gr και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.
 3. Εάν έχετε επιφυλάξεις για την ορθή υποστήριξη των δικαιωμάτων σας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μπορείτε να το καταγγείλετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του site https://www.dpa.gr ή να στείλετε e-mail στο contact@dpa.gr.

Με την υποβολή αίτησης για εγγραφή σας ως μέλους της Βιβλιοθήκης, δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης.

Όταν υποβάλετε την αίτηση εγγραφής σας, θα λάβετε αυτόματα επιβεβαιωτικό e-mail με τα στοιχεία που συμπληρώσατε.

Διαβάστε επίσης την Πολιτική Δανεισμού-Διαδανεισμού.

gr  pdf.png  Πολιτική Δανεισμού-Διαδανεισμού
Mέγεθος: 734.61 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση: 11-10-2023
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN