Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Δανεισμός

Μπορώ να δανειστώ οτιδήποτε εντοπίζω στον κατάλογο της ΒΙΚΕΠ;

Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής είναι διαθέσιμο για δανεισμό. Υπάρχουν όμως βιβλία και άλλο υλικό που δεν δανείζονται εκτός βιβλιοθήκης. Τέτοιο υλικό είναι τα σπάνια βιβλία, η πληροφοριακή συλλογή, τα περιοδικά, αδημοσίευτο υλικό (όπως π.χ. διδακτορικές διατριβές, πτυχιακές εργασίες), καθώς και μεμονωμένα αντίτυπα που έχει κριθεί απαραίτητο να παραμένουν στη βιβλιοθήκη για ειδικούς λόγους.

Για πόσο χρονικό διάστημα δικαιούμαι να δανείζομαι;

Ανάλογα με την κατηγορία χρηστών στην οποία ανήκετε, δηλ. φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής, διδακτικό προσωπικό, εξωτερικός χρήστης κλπ., έχετε διαφορετικά δικαιώματα διάρκειας δανεισμού. Επίσης, το δανειζόμενο υλικό, ανάλογα με το είδος του και τις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν, εντάσσεται σε διαφορετικούς κανόνες δανεισμού, όπως κανονικό δανεισμό, βραχυπρόθεσμο δανεισμό κ.ά.

Δεν ανήκω στην κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μπορώ να δανειστώ βιβλία;

Μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας που διαμένουν μόνιμα στην Κέρκυρα, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ως εξωτερικοί χρήστες και εφόσον η αίτησή τους γίνει αποδεκτή, αποκτούν ειδική κάρτα δανεισμού.

Μπορώ να δανειστώ τεύχη περιοδικών;

Τα τεύχη των περιοδικών δεν δανείζονται. Η χρήση τους περιορίζεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Είναι όμως δυνατή η φωτοτύπηση ή σάρωση σελίδων άρθρων, λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορώ να δανειστώ λεξικά;

Τα πληροφοριακά βιβλία ή βιβλία σύντομης αναφοράς, όπως ονομάζονται επίσης, δηλ. τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες, οι βιβλιογραφίες, οι κατάλογοι και τα βασικά εγχειρίδια κάθε επιστήμης δεν δανείζονται. Η χρήση τους περιορίζεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Τρίωρος δανεισμός λεξικών μπορεί να γίνει μόνο σε λεξικά που στο επίσημά τους (ετικέττα ράχης) φέρουν την ένδειξη ΠΛ και ειδικά για τα μέλη που προέρχονται από το ΤΞΓΜΔ για τις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθημάτων μετάφρασης.

Τι μπορώ να κάνω όταν χρειάζομαι ένα βιβλίο που είναι δανεισμένο;

Ζητήσετε να κάνετε κράτηση του υλικού είτε μέσω του Λογαριασμού σας είτε από το γραφείο του δανεισμού. Όταν αυτό επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη θα έχετε προτεραιότητα δανεισμού.

Τι μπορώ να κάνω όταν χρειάζομαι για περισσότερο χρόνο το βιβλίο που έχω ήδη δανειστεί;

Αν ανήκετε σε κατηγορία χρηστών που δικαιούνται ανανέωση, μπορείτε είτε να πραγματοποιήσετε μόνοι σας την ανανέωση εφόσον δεν έχει λήξει ο χρόνος δανεισμού, αφού συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας είτε να ζητήσετε από το Γραφείο Δανεισμού (κατά τις ώρες δανεισμού) να ανανεώσετε το δανεισμό του τεκμηρίου που σας ενδιαφέρει. Ανανέωση δεν μπορεί να γίνει (α) αν υπάρχει ήδη κράτηση από άλλον χρήστη, (β) αν το τεκμήριο έχει ενταχθεί σε κατηγορία βραχυπρόθεσμου δανεισμού, (γ) αν το έχετε ξανα-ανανεώσει. Ανανέωση μπορείτε να κάνετε και με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Δανεισμού.

Τι θα συμβεί αν καθυστερήσω να επιστρέψω υλικό που έχω δανειστεί;

Προσπαθείτε να είστε συνεπείς ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα τόσο σʼ εσάς όσο και στους άλλους χρήστες. Για τις εκπρόθεσμες επιστροφές υλικού προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης και την Πολιτική Δανεισμού - Διαδανεισμού, που βρίσκονται στη σελίδα Οδηγοί - Ενημερωτικό Υλικό.

Τι θα συμβεί αν φθαρεί ή χαθεί υλικό το οποίο έχω δανειστεί;

Αν χαθεί υλικό της Βιβλιοθήκης που έχετε δανειστεί ή το επιστρέψετε με σοβαρή φθορά, τότε οφείλετε να το αντικαταστήσετε.

Πώς γνωρίζει η Βιβλιοθήκη ότι το βιβλίο που μόλις επέστρεψα έχει υποστεί φθορές από εμένα και όχι από προηγούμενο χρήστη, ώστε να μου ζητήσει ευθύνες;

Κάθε φορά που ένας χρήστης δανείζεται και επιστρέφει ένα βιβλίο, γίνεται από τον υπάλληλο έλεγχος της φυσικής του κατάστασης με τις ανάλογες επισημάνσεις σχετικά με το είδος και το μέγεθος της φθοράς, βάσει ενός συστήματος που εφαρμόζει η Βιβλιοθήκη. Για να σιγουρευτείτε ότι δεν θα σας ζητηθούν ευθύνες που δεν σας ανήκουν, μπορείτε, κατά το δανεισμό, να επισημάνετε στον υπάλληλο σημεία φθοράς που εντοπίζετε και υπάρχουν ήδη στα βιβλία που δανείζεστε.

Επιτρέπεται να δανειστώ βιβλία από τα κύρια βιβλιοστάσια, αν δεν έχω δικαίωμα εισόδου;

Βεβαίως. Αφού όμως δεν έχετε άμεση πρόσβαση, εντοπίστε τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν στον κατάλογο και κάνετε ηλεκτρονικά αίτημα, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις Οδηγίες υποβολής αιτήματος εύρεσης τεκμηρίων από τα κινητά βιβλιοστάσια (Βοήθεια > Οδηγοί - Ενημερωτικό Υλικό > Δανεισμός).

Τι σηματοδοτεί η πράσινη, η κόκκινη ή η κίτρινη ετικέτα που υπάρχει στο επάνω μέρος της ράχης ορισμένων βιβλίων;

Η πράσινη ετικέτα σηματοδοτεί τα αντίτυπα που δανείζονται για μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως 48 ωρών. Κατά κανόνα είναι βιβλία μεγάλης ζήτησης για συγκεκριμένες περιόδους, που διατίθενται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα, κάποια εκ των οποίων έχουν κανόνα βραχυπρόθεσμου δανεισμού, προκειμένου να καλύπτονται οι πληροφοριακές ανάγκες όσο το δυνατόν περισσοτέρων χρηστών.

Η κόκκινη ετικέτα σηματοδοτεί τα αντίτυπα που δεν δανείζονται, μπορούν να διατεθούν όμως για μελέτη ή σύντομη πληροφόρηση στο χώρο του αναγνωστηρίου.

Η κίτρινη ετικέτα σηματοδοτεί τα αντίτυπα εκείνα των λεξικών, τα οποία μπορούν να διατεθούν για δανεισμό 3 ωρών στα μέλη (φοιτητές και διδακτικό προσωπικό) του ΤΞΓΜΔ, για τις ανάγκες των μαθημάτων μετάφρασης.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN