Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Επιστροφή Συγγραμμάτων Συστήματος Εύδοξος

Πότε μπορώ να επιστρέψω στη ΒΙΚΕΠ βιβλία που προμηθεύτηκα από το σύστημα Εύδοξος;

Η BIKEΠ κατά τη διάρκεια του έτους δέχεται επιστροφές βιβλίων από φοιτητές που τα παρέλαβαν εσφαλμένα μέσω του συστήματος Εύδοξος. Για την επιστροφή των βιβλίων πρέπει να έχει γίνει από το σύστημα Εύδοξος πρώτα η εκκαθάριση του εξαμήνου και να έχει βεβαιωθεί εκκρεμότητα στο φοιτητή. Αν έχετε κι εσείς εκκρεμότητα, σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στο λογαριασμό σας στην εφαρμογή του Εύδοξου.

Ποια διαδικασία προβλέπεται από τη ΒΙΚΕΠ για την επιστροφή των συγγραμμάτων;

Η επιστροφή των οφειλόμενων συγγραμμάτων γίνεται στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Πρέπει να έχετε μαζί σας τα βιβλία που οφείλετε, καθώς και τον αριθμό μητρώου σας. Η επιστροφή γίνεται από το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και στη συνέχεια, αν δεν έχετε άλλη εκκρεμότητα, μπορείτε να κάνετε νέα δήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα μας Εύδοξος.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN