Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Επιστροφή Συγγραμμάτων Συστήματος Εύδοξος

Πότε μπορώ να επιστρέψω στη ΒΙΚΕΠ βιβλία που προμηθεύτηκα από το σύστημα Εύδοξος;

Η BIKEΠ κατά τη διάρκεια του έτους δέχεται επιστροφές βιβλίων από φοιτητές που τα παρέλαβαν εσφαλμένα μέσω του συστήματος Εύδοξος. Για την επιστροφή των βιβλίων πρέπει να έχει γίνει από το σύστημα Εύδοξος πρώτα η εκκαθάριση του εξαμήνου και να έχει βεβαιωθεί εκκρεμότητα στο φοιτητή. Αν έχετε κι εσείς εκκρεμότητα, σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στο λογαριασμό σας στην εφαρμογή του Εύδοξου.

Ποια διαδικασία προβλέπεται από τη ΒΙΚΕΠ για την επιστροφή των συγγραμμάτων;

Η επιστροφή των οφειλόμενων συγγραμμάτων για τα Τμήματα της Κέρκυρας γίνεται στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Πρέπει να έχετε μαζί σας τα βιβλία που οφείλετε, καθώς και τον αριθμό μητρώου σας. Η επιστροφή γίνεται από το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και στη συνέχεια, αν δεν έχετε άλλη εκκρεμότητα, μπορείτε να κάνετε νέα δήλωση.

Αν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε την Κεντρική Βιβλιοθήκη για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επιστρέψετε τα οφειλόμενα συγγράμματα ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορική, με δικά σας έξοδα, στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Ιω. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, εσωκλείοντας συμπληρωμένη την "Αίτηση/Δήλωση Επιστροφής Συγγραμμάτων", που θα βρείτε στη σελίδα μας Εύδοξος ή απλά συμπληρώνοντας όλα τα αναφερόμενα στοιχεία σε μια σελίδα.

Αν είστε φοιτητής/τρια Τμήματος που σπουδάζει σε άλλο νησί, τότε πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματός σας.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN