Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαδανεισμός

Τι είναι ο Διαδανεισμός;

Διαδανεισμός είναι μια υπηρεσία, κατά την οποία η Βιβλιοθήκη μπορεί να δανειστεί βιβλία, άρθρα περιοδικών και άλλα τεκμήρια για λογαριασμό σας από άλλη συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη. Ονομάζεται και «Δανεισμός μεταξύ βιβλιοθηκών».

Εάν το άρθρο ή το βιβλίο που χρειάζομαι δεν υπάρχει στη Βιβλιοθήκη πώς μπορώ να το διαβάσω;

Μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού, η Βιβλιοθήκη μπορεί να προμηθεύσει τους χρήστες της με υλικό που δεν διαθέτει στη συλλογή της (άρθρα, βιβλία, εργασίες, πρακτικά συνεδρίων κλπ). Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με άλλες Βιβλιοθήκες και δίκτυα διαδανεισμού.

Κοστίζει η παραγγελία άρθρων από άλλες Βιβλιοθήκες;

Το κόστος εξαρτάται από τον προμηθευτή του άρθρου και από το μέγεθός του, επιβαρύνει δε τον ενδιαφερόμενο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από την Υπηρεσία Διαδανεισμού.

Για πόσο χρόνο μπορώ να κρατήσω ένα βιβλίο που παραλαμβάνω μέσω διαδανεισμού;

Η διάρκεια διαδανεισμού εξαρτάται από τους κανόνες που θέτει η βιβλιοθήκη που προμηθεύει το βιβλίο.

Τι πρέπει να κάνω για να προμηθευτώ μέσω του διαδανεισμού το βιβλίο που με ενδιαφέρει;

Ελέγχετε τον κατάλογο της ΒΙΚΕΠ. Αν διαπιστώσετε ότι το βιβλίο που σας ενδιαφέρει δεν υπάρχει στη συλλογή, αναζητήστε το μέσω της πύλης πρόσβασης Ζέφυρος. Αφού σημειώσετε το όνομα του συγγραφέα και τον τίτλο ή κάποια επιπλέον στοιχεία, αν υπάρχουν περισσότερα βιβλία, π.χ. εκδότη, χρονολογία έκδοσης κλπ., σημειώστε επίσης ποια ή ποιες βιβλιοθήκες έχουν το τεκμήριο. Κατόπιν έρχεστε σε προσωπική επικοινωνία με την υπηρεσία διαδανεισμού της ΒΙΚΕΠ για να συνεννοηθείτε και να προχωρήσει ο διαδανεισμός.

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας (μεταφορικά από και προς τη βιβλιοθήκη-προμηθευτή, λοιπές χρεώσεις διαθετών) βαρύνει εξ ολοκλήρου τον χρήστη. Το συνολικό ποσό χρέωσης της υπηρεσίας προκαταβάλλεται από τον χρήστη με την κατάθεση της αίτησης.


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN