Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι διαθέσιμος προς αναζήτηση και εντοπισμό υλικού.

Ενημέρωση: 04-05-2020
cataloguehttps://opac.seab.gr/search~S9*gre
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN