Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Διευρυμένο περιεχόμενο ελεύθερα διαθέσιμο από τη JSTOR
Social Media
Δημοσίευση: 23-07-2020 14:56 | Προβολές: 1103
Έναρξη: 23-07-2020 |Λήξη: 31-12-2020
[Σε Εξέλιξη]

Η JSTOR και οι συμμετέχοντες εκδότες, για να υποστηρίξουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, όπου οι φοιτητές βρίσκονται μακριά από τις βιβλιοθήκες λόγω της COVID-19, προσφέρουν ένα διευρυμένο σύνολο περιεχομένου ελεύθερα διαθέσιμο στα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Συγκεκριμένα παρέχεται:

  • Πρόσβαση σε μη αδειοδοτημένες συλλογές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για συμμετέχοντα ακαδημαϊκά ιδρύματα που επί του παρόντος διαθέτουν άδεια πρόσβασης σε ορισμένες, αλλά όχι όλες, τις συλλογές του JSTOR Archive και Primary Source.
  • Ένα σύνολο ηλεκτρονικών βιβλίων που διατίθενται δωρεάν για συμμετέχοντα ακαδημαϊκά ιδρύματα και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Σχεδόν 34.000 τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι έως τις 31 Αυγούστου 2020.
  • Πρόσβαση στις βασικές συλλογές 3 εκατομμυρίων εικόνων και ερευνητικών εργαλείων της Artstor έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επί του παρόντος διαθέτουν άδεια στο JSTOR αλλά όχι στην Artstor.

Μη χάσετε την ευκαιρία!


Επιστροφή
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN