Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube          ΑΓΓΛΙΚΑ

Ενημέρωση

Διεξαγωγή Σεμιναρίου: «Το παρελθόν ως φορέας καινοτομίας και συμμετοχικού σχεδιασμού για το παρόν. Το παράδειγμα της ΑΜΚΕ “ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ”»

ShareThis
Δημοσίευση: 03-04-2023 11:49 | Προβολές: 1482
Σημαντική Ημερομηνία: 04-04-2023
[Έληξε]
image

Διεξαγωγή Σεμιναρίου

«Το παρελθόν ως φορέας καινοτομίας και συμμετοχικού σχεδιασμού για το παρόν. Το παράδειγμα της ΑΜΚΕ “ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ”»
από την κα Ιωάννα Ντούτση,
υποψ. Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας, στέλεχος της ΑΜΚΕ “ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ”

 

Την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, ώρα 16.00-18.00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 1 του ΤΙΣ (με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης, μέσω της πλατφόρμας zoom), Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σεμινάριο από την κα Ιωάννα Ντούτση, υποψ. Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας, με τίτλο «Το παρελθόν ως φορέας καινοτομίας  και συμμετοχικού σχεδιασμού για το παρόν. Το παράδειγμα της ΑΜΚΕ “ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ“».

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο». 

Οι θεματικοί άξονες του Σεμιναρίου περιλαμβάνουν τα εξής: 

  • Κοινωνική οικονομία
  • Η καινοτομία της γνώσης του παρελθόντος
  • Συμμετοχικός σχεδιασμός σε επίπεδο κοινοτήτων και η δια βίου μάθηση 
  • Συνεργατικές / συνεταιριστικές δομές επιστημόνων - μια εναλλακτική πρόταση επαγγελματική
  • Παρουσίαση των Δράσεων και Προγραμμάτων της ΑΜΚΕ “ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ”

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Έργο ΕΔΒΜ 166.

O σύνδεσμος για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση είναι ο ακόλουθος: 

Topic: Το παρελθόν ως φορέας καινοτομίας  και συμμετοχικού σχεδιασμού για το παρόν.  Το παράδειγμα της ΑΜΚΕ “ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ 

Time: Apr 5, 2023 04:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://ionio-gr.zoom.us/j/96024744139 

Meeting ID: 960 2474 4139

 

Ερευνητικό Έργο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (ΕΔΒΜ166) 

ESPA

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN