Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Υποδομές

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήρια περισσότερες από 100 θέσεις για συλλογική μελέτη και ομαδικές εργασίες, αλλά και τραπέζια ατομικής μελέτης για περισσότερη ησυχία. Επίσης, για εξειδικευμένη μελέτη υπάρχουν ειδικά αναγνωστήρια: των περιοδικών, του οπτικο-ακουστικού υλικού,  των σπανίων βιβλίων, το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο.

Ενημέρωση: 25-01-2024
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN