Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Δανεισμός

Διαδικασία δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της. Το δικαίωμα δανεισμού είναι προσωπικό και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλο μέλος ή χρήστη της Βιβλιοθήκης. Το υλικό που δανείζεται παραμένει στην προσωπική ευθύνη του μέλους που το δανείστηκε μέχρι να επιστραφεί.

Το μέλος, αφού εντοπίσει το τεκμήριο που επιθυμεί να δανειστεί, το παρουσιάζει στο Γραφείο Δανεισμού προκειμένου να το χρεωθεί. Ο δανεισμός του υλικού γίνεται με το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης. Για την πραγματοποίηση του δανεισμού απαιτείται η χρήση της κάρτας μέλους του δανειζόμενου. Η ημερομηνία επιστροφής κάθε τεκμηρίου αναγράφεται από το προσωπικό του Γραφείου Δανεισμού σε ειδικό δελτίο που επικολλάται στο τεκμήριο, ώστε να γνωρίζει ο δανειζόμενος πότε πρέπει να το επιστρέψει.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, διαβάστε το κεφ. Δανεισμός (σ. 6) της Πολιτικής Δανεισμού-Διαδανεισμού.

Σε ειδικές περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατή η παρουσία του δανειζόμενου στα βιβλιοστάσια, ο δανεισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του μέλους.

Δικαιώματα Δανεισμού Βιβλίων – Συνοπτικός Πίνακας

Φοιτητές Μεταπτυχιακοί/ Υπ. Διδάκτορες Διδακτικό
Προσωπικό
Εξωτερικοί/
Διοικητικοί
5 βιβλία 15 βιβλία 15 βιβλία 2 βιβλία
14 ημέρες 28 ημέρες 28 ημέρες 14 ημέρες
1 ανανέωση 1 ανανέωση 1 ανανέωση 1 ανανέωση
3 κρατήσεις 5 κρατήσεις 10 κρατήσεις 2 κρατήσεις

Για τους αναλυτικούς κανόνες δανεισμού, παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τις σελίδες μας Υπηρεσίες ανά Ιδιότητα, επιλέγοντας τη δική σας ιδιότητα και την Πολιτική Δανεισμού-Διαδανεισμού.

Επιστροφές

Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να επιστρέφουν τα τεκμήρια στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν. Η επιστροφή των τεκμηρίων ολοκληρώνεται εφόσον η Βιβλιοθήκη παραλάβει το υλικό και ελέγξει τη φυσική του κατάσταση. Αν το τεκμήριο επιστραφεί σε φυσική κατάσταση χειρότερη από αυτήν που δανείστηκε, το μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη της κατάστασής του.

      Υπενθυμίσεις δανεισμών που πρόκειται να λήξουν

Για την πρόληψη των εκπρόθεσμων επιστροφών των τεκμηρίων, το Γραφείο Δανεισμού αποστέλλει στους χρήστες αυτοματοποιημένη υπενθύμιση μία ημέρα πριν από την ημερομηνία λήξης του δανεισμού. Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής, το Γραφείο Δανεισμού αποστέλλει στους χρήστες υπενθύμιση έως 2 φορές, αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του δανεισμού.

Η αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την έγκαιρη επιστροφή του δανεισμένου υλικού ανήκει αποκλειστικά στους δανειζόμενους και είναι ανεξάρτητη από τη λήψη υπενθύμισης.

Ανανεώσεις

Ανανέωση δανεισμού, δηλαδή παράταση του χρόνου δανεισμού, επιτρέπεται ανάλογα με την κατηγορία χρήστη, τον τύπο του τεκμηρίου και για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον συνοπτικό πίνακα που τίθενται παραπάνω.

Η ανανέωση μπορεί να γίνει χωρίς την παρουσία του τεκμηρίου, καθώς επίσης και τηλεφωνικά. Σε περίπτωση που έχει γίνει κράτηση του τεκμηρίου από άλλον χρήστη, ανανέωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ανανέωση μπορεί να γίνει και από τον ίδιο το χρήστη από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης επιλέγοντας Είσοδος στο Λογαριασμό μου. Βλ. "Λογαριασμός Χρήστη : Ένας Οδηγός για τους Χρήστες της Υπηρεσίας", κεφ. Διαχείριση Δανεισμένου Υλικού, σ. 10.

Κρατήσεις

Αν ένας χρήστης επιθυμεί να δανειστεί τεκμήριο, το οποίο είναι ήδη δανεισμένο σε άλλον χρήστη και δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο αντίτυπο, έχει δικαίωμα να κάνει κράτηση είτε απευθυνόμενος στο Γραφείο Δανεισμού είτε μόνος του από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης, επιλέγοντας Είσοδος στο Λογαριασμό μου. Βλ. "Λογαριασμός Χρήστη : Ένας Οδηγός για τους Χρήστες της Υπηρεσίας", Διαχείριση Δανεισμένου Υλικού, σ. 12.

Με την επιστροφή του τεκμηρίου, το Γραφείο Δανεισμού ενημερώνει τον χρήστη που έκανε την κράτηση, προκειμένου να προσέλθει για να δανειστεί το τεκμήριο. Σε περίπτωση κράτησης του ίδιου τεκμηρίου από περισσότερους χρήστες τηρείται σειρά προτεραιότητας από το σύστημα. Ο αριθμός τεκμηρίων, στα οποία κάθε χρήστης δικαιούται να κάνει ταυτόχρονα κράτηση, αποτυπώνεται στο συνοπτικό πίνακα που προηγείται.

Ενημέρωση: 31-10-2023
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN