Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube Add This          ΑΓΓΛΙΚΑ

Πληροφοριακή Παιδεία

Εκπαίδευση

Η Βιβλιοθήκη κάθε έτος υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών της. Επιπρόσθετα, στη σελίδα Βοήθεια υπάρχει ενημερωτικό υλικό και οδηγοί, εκπαιδευτικά βίντεο, καθώς και πλήθος συχνών ερωτήσεων, που συμπληρώνουν την εκπαίδευση των χρηστών. Κι αν αυτά δεν αρκούν Ρωτήστε μας.

Ξεναγήσεις

Ξεναγήσεις πραγματοποιούνται στο χώρο της Κεντρικής βιβλιοθήκης κάθε έτος κατόπιν συνεννόησης με τα Τμήματα. Παράλληλα με την ξενάγηση, παρουσιάζονται συνοπτικά οι υπηρεσίες και τα εργαλεία που προσφέρει η Βιβλιοθήκη στους χρήστες της, ο τρόπος λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών.

Ξεναγήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και σε ομάδες φοιτητών κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας.

Πληροφορίες: Τέτη Κώτση, 26610 87327, 87340, tilema@ionio.gr

Σεμινάρια πληροφοριακών πηγών

Κατόπιν συνεννόησης με τα Τμήματα ή με μεμονωμένες ομάδες χρηστών μπορούν να πραγματοποιηθούν σεμινάρια παρουσίασης των πληροφοριακών πηγών στις οποίες παρέχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Πληροφορίες: Θάλεια Γκόντα, 26610 87338, thalia@ionio.gr

Σεμινάρια βιβλιογραφικής διαχείρισης

Η Βιβλιοθήκη υλοποιεί σεμινάρια επίδειξης του διαδικτυακού προγράμματος διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley. Τα σεμινάρια απευθύνονται κυρίως σε υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων (σε ομάδες) και σε μέλη ΔΕΠ (μεμονωμένα). Ωστόσο, κατόπιν συνεννόησης με τα Τμήματα, μπορεί να πραγματοποιηθούν και σε προπτυχιακούς φοιτητές.

Πληροφορίες: Θάλεια Γκόντα, 26610 87338, thalia@ionio.gr

 


 

Πηγές Πληροφοριακής Παιδείας

Ο παρακάτω κατάλογος απαρτίζεται από υλικό που δεν ανήκει στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά που θα θέλαμε να συστήσουμε στους χρήστες μας.

Τo Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Πληροφοριακής Παιδείας ILSEAB είναι μια δικτυακή υπηρεσία πληροφοριακής υποστήριξης, εκπαίδευσης και πληροφόρησης των τελικών χρηστών των υπηρεσιών και των βιβλιοθηκονόμων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

 


Το “Ωρίων” είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα πληροφοριακού γραμματισμού από τη Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει τα εφόδια και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να γίνετε αυτόνομοι και ικανοί στην αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και χρήση της πληροφορίας που επιθυμείτε προκειμένου να φέρετε σε πέρας τις εργασίες που έχετε αναλάβει. Μεταξύ άλλων διαθέτει Εργαλείο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών.


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο διαχείρισης του χρόνου για τη συγγραφή και έγκαιρη παράδοση εργασίας. Εισάγοντας στον Οδηγό σύνταξης εργασίας την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία παράδοσης της εργασίας, λαμβάνετε οδηγίες για τη διαδικασία και τη διάρκεια κάθε σταδίου έως την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής σας εργασίας.

Ενημέρωση: 04-05-2020
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN