Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Συλλογή

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει έντυπο και άλλο συμβατικό υλικό, καθώς και δικαιώματα πρόσβασης σε υλικό το οποίο προσφέρεται στο Διαδίκτυο, ή με άλλο τρόπο, online. Αποτελείται σήμερα από περισσότερα από 120.000 τεκμήρια διαφόρων τύπων, 1.300 τίτλους έντυπων περιοδικών περίπου, περισσότερα από 3.500 οπτικοακουστικά τεκμήρια (Cds, DVDs, κασέτες, δίσκους βινυλίου, βιντεοκασέτες, μικροφίλμ), χάρτες, αρχεία και βέβαια, χιλιάδες ψηφιακά τεκμήρια.

Οι θεματικές κατηγορίες του υλικού καλύπτουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των επιστημών που θεραπεύονται από τα ακαδημαϊκά τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το υλικό της ΒΙΚΕΠ αποτελείται, ενδεικτικά, από:

  • Έντυπο υλικό: Μονογραφίες, περιοδικά, ημερολόγια, εφημερίδες, παρτιτούρες, πτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, αρχειακό υλικό.
  • Οπτικοακουστικό υλικό: Βιντεοκασέτες / DVDs, CD-ROMs / DVD-ROMs, Διαφάνειες, Φίλμς / Μικροφόρμες, Μουσικούς δίσκους (CDs, Βινυλίου), Χαρτογραφικό υλικό.
  • Ηλεκτρονικό υλικό: Ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ψηφιοποιημένο υλικό.

Στη συγκρότηση της συλλογής αξιοσημείωτο ρόλο έχουν παίξει και οι δωρεές, μερικές σημαίνουσες από τις οποίες είναι των: Αριστοτέλη Σίδερι, Ανδρέα Δενδρινού, Αλκιβιάδη Προβατά, Αθανασίου Πολίτη, Γιάννη Α. Παπαϊωάννου, Christiane Sourvinou-Inwood, Βασίλη Σπυριδωνάκη, Κατερίνας Κοσκινά, κ.ά. Στις πιο πρόσφατες μεγάλες δωρεές συγκαταλέγονται οι ιστορικοί χάρτες των Γιώργου και Μαρίας Ρωμαίου, το αρχείο του Ινστιτούτου Ελαίας Κέρκυρας, μια συλλογή που αποτελείται από βιβλία, περιοδικά και αρχειακό υλικό, και η βιβλιοθήκη της Καλής Δοξιάδη.

Δωρεά τεκμηρίων

Για τον εμπλουτισμό των συλλογών της, η ΒΙΚΕΠ γίνεται αποδέκτης και ενθαρρύνει τις δωρεές βιβλίων, περιοδικών ή και άλλου υλικού, έντυπου, χειρόγραφου ή ψηφιακού, μεμονωμένων τίτλων και ολόκληρων συλλογών, μετά από αξιολόγηση από τον/την Προϊστάμενο/μένη και τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Τρόποι αναζήτησης υλικού

Το υλικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να αναζητηθεί στον Κατάλογό της και στους ειδικούς καταλόγους που καταρτίζει το προσωπικό και δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τοποθεσίες υλικού

Ονομασία Συλλογής στον Κατάλογο Τοποθεσία Συλλογής
Ιόνιο. Κεντρική – Αναγνωστήριο Κεντρική Βιβλιοθήκη, 1ος Όροφος
Ιόνιο. Κεντρική – Αίθουσα Β1 Κεντρική Βιβλιοθήκη (απευθυνθείτε στο Γραφείο Δανεισμού)
Ιόνιο. Κεντρική – Κύριο
Βιβλιοστάσιο
Κεντρική Βιβλιοθήκη, Ισόγειο
Ιόνιο. Κεντρική – Συλλογή
Σπάνιου Υλικού
Κεντρική Βιβλιοθήκη (απευθυνθείτε στο Γραφείο Δανεισμού)
Ιόνιο. Κέρκυρα. ΤΙΣ ΜΠΣ Τμήμα Ιστορίας, Βιβλιοθήκη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Κτήριο ΤΙΣ/ΤΑΒ, 1ος όροφος
Ιόνιο. Κέρκυρα. ΤΜΣ –
Π. Ανάκτορα
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Π. Ανάκτορα
Ιόνιο. Κέρκυρα. ΤΜΣ –
Π. Φρούριο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών,
Π. Φρούριο
Ιόνιο. Κέρκυρα. ΤΜΣ ΕΕΜ –
Π. Ανάκτορα
Τμήμα Μουσικών Σπουδών,
Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής, Π. Ανάκτορα
Ιόνιο. Κέρκυρα. ΤΜΣ ΕΕΜ –
Π. Φρούριο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών,
Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής, Π. Φρούριο

 

Ενημέρωση: 23-08-2023
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN